Lapin Kokoomusnuoret

Lapin Kokoomusnuoret vaatii aloittavalta hallitukselta toimia vaelluskalayhteyksien palauttamiseksi

Kannanotto

Lapin Kokoomusnuoret vaatii, että hallitus sitoutuu aloittamaan työn vaellusyhteyksien palauttamiseksi Kemijoen vesistöön. Luonnonmukaisten ohitusuomien aikaansaaminen ei ole kohtuuton vaatimus voimalaitosyhtiöiltä, mutta edistäisi yhtä aikaa niin huoltovarmuutta kuin myös kalastuselinkeinon elinvoimaa. Huoltovarmuuden kannalta on olennaista, että lohi nousee Kemijoen vesistöistä, mutta toisaalta kalastusmatkailun lisääntyminen vaurastuttaisi Lappia ja toisi lisää työpaikkoja palvelualoille.

Kokoomusnuorten tavoiteohjelmassa todetaan, että vesivoimaloiden kalatievelvoitetta tulisi kiristää siten, että jokaisella vesivoimalalla on velvollisuus toteuttaa luonnon monimuotoisuuden turvaava ja vaelluskalakannat palauttava
kalatie vuoteen 2030 mennessä suuren uhkasakon uhalla. Kokoomusnuoret myös vaatii, että vaelluskalakantojen elvyttämiseksi käytöstä poistuneita patoja ja vähän energiaa tuottavia voimalaitoksia puretaan.

”Hallituksen tulee tehdä taloudellisesti, mutta myös luonnon kannalta kestävää politiikkaa. Kalastusmatkailun lisääntyminen toisi lisäksi leipää moneen lappilaiseen pöytään”, Lapin Kokoomusnuorten puheenjohtaja Joni Määttä korostaa.

Lapin Kokoomusnuoret korostaa, että nykyinen tilanne on täysin kohtuuton erityisesti vaelluskaloille ja alueille aiheutettuun haittaa nähden, koska haitta on erittäin merkittävä taloudellisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja koko elinvoimaan vaikuttava negatiivinen tekijä.

Lisätietoja:

Määttä Joni

Määttä Joni

Lapin Kokoomusnuorten puheenjohtaja

joni.maatta@icloud.com

+358 451 333 556