Talouspolitiikan verkosto: Muutetaan säätiöiden sijoittaminen startup- ja kasvuyhtiöihin veroneutraaliksi

Kannanotto

Kilpailu kovenee vihreän siirtymän investoinneissa, ja julkisen rahoituksen sijaan kustannustehokkain keino rahoittaa startupeja ja kasvuyrityksiä on yksityinen rahoitus. Muuttamalla yleishyödyllisten säätiöiden sijoittaminen pääomasijoitusrahastoihin ja niiden kautta startup- ja kasvuyrityksiin  veroneutraaliksi voidaan taata kasvurahoitus yhä useammalle kotimaiselle yritykselle. Kokoomusnuorten talouspoliittinen verkosto kannattaa säädösmuutosta, jonka mukaan pääomasijoitusrahastoihin sijoittamista kohdellaan verovapaasti samalla tavalla kuin monia muita niiden tekemiä sijoituksia.

Investointihalukkuus ja yritysrahoituksen liikkuvuus ovat tunnetusti alisteisia suhdannevaihteluille. Tästä syystä säätiöiden sijoitusmahdollisuus toisi tarvittua turvaa pääomasijoitusmarkkinoille. Talouselämän artikkelissa (21.6.2017) arvioidaan, että säätiöiden potentiaalinen panos pääomasijoitusrahastoihin olisi 200 miljoonaa euroa. Summa toisi vipuvoimaa kotimaisiin venture capital -rahastoihin ja kasvuyritysrahastoihin sekä tukisi samanaikaisesti monia pitkäaikaisia poliittisia tavoitteita.

Säätiöiden omistajuus yrityksissä lisäisi kotimaista omistajuutta ja vähentäisi näin niiden riippuvuutta muista rahoittavista tahoista. Rahoituksen saatavuus mahdollistaisi myös nykytasoa suuremmat investoinnit kestävään kehitykseen ja vihreään siirtymään. Pääomarahastoihin sijoittaminen olisi sitä paitsi taloudellisesti kannattavaa yleishyödyllisille säätiöille. Eläkeyhtiöiden vastaavat pääomasijoitukset ovat tuoneet niille tasaista 14 prosentin vuotuista tuottoa. Tuoton suuruus ja vakaus kuvaavatkin pääomasijoitusten suhdannekestävyyttä.

Nykyisen lainsäädännön mukaan säätiöiden katsotaan kuitenkin harjoittavan elinkeinotoimintaa niiden sijoittaessa pääomasijoitusrahastoihin. Tästä syystä suomalaisten säätiöiden on veroteknisistä syistä kannattavampaa suosia muita sijoituskohteita, kuten ulkomaisia rahastoja, sillä niiden katsotaan olevan suoria sijoituksia ja siten verovapaita. Kokoomusnuorten talouspoliittinen verkosto vaatii korjausta nykyiseen lainsäädäntöön ja painottaa näiden yritysten tärkeää tehtävää kotimaisen talouskasvun ja hyvinvoinnin rakentajina. 

Lisätietoja:

Idänpään-Heikkilä Liina

Idänpään-Heikkilä Liina

Talouspoliittisen verkoston varapuheenjohtaja

liina.idanpaanheikkila@gmail.com

0458962221

Weurlander Hans

Weurlander Hans

Talouspolitiikan verkoston puheenjohtaja, Uudenmaan Kokoomusnuorten hallituksen jäsen