Hämeen Kokoomusnuoret: Median tapa esittää ilmastonmuutosta on vääristävä

Kannanotto

Ilmastonmuutos on yksi suurimmista haasteista, joka meidän on kohdattava tulevina vuosina vielä kovemmin. Se on monimutkainen ongelma, joka vaatii välitöntä huomiota ja tehokkaita ratkaisuja. Valitettavasti media ei aina onnistu välittämään tätä vakavuutta ja monimutkaisuutta.

Median tapa puhua ilmastonmuutoksesta voi johtaa väärinkäsityksiin ja vääristyneeseen kuvaan ilmastonmuutoksesta. Esimerkiksi tällä viikolla median uutisoidessa ilmastonmuutoksen aiheuttaneista ääri-ilmiöistä uutiskuvissa ihmiset nauttivat auringosta rannalla tai laskettelivat auringon paisteessa. Media on taipuvainen luomaan väheksyviä ja yksinkertaistettuja kuvia ilmastonmuutoksesta. Usein näemme otsikoita ja kuvia, jotka esittävät katastrofaalisia tilanteita, kuten sulavia jäätiköitä ja tulvia jossain kaukana. Vaikka nämä tapahtumat ovat tärkeitä, ne eivät anna täydellistä kuvaa ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Tämä saattaa johtaa ihmisiä ajattelemaan, että ilmastonmuutos on vain kaukainen uhka, joka ei kosketa meitä suomalaisia henkilökohtaisesti.

”Totuus on, että asiantuntijat ovat lähes yksimielisiä siitä, että ilmastonmuutos on todellinen ja vakava uhka. Media pitäisi parempaa toimiaan korostaakseen tieteellistä konsensusta ja antaa vähemmän tilaa disinformaatiolle,” korostaa Hämeen Kokoomusnuorten piirihallituksen jäsen Mona Pyykkönen.

Usein media korostaa liikaa yksittäisiä ilmastotoimia ja teknologisia ratkaisuja, unohtaen kokonaisvaltaisen lähestymistavan. Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii monia erilaisia toimenpiteitä, kuten päästöjen vähentämistä, uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja luonnonvarojen kestävää hallintaa. Medialla on velvollisuus valistaa yleisöä näistä monimuotoisista ratkaisuista.

”Ilmastonmuutos ei ole vain otsikkojen aihe, se on todellinen uhka, ja median tehtävä on auttaa meitä kohtaamaan se tehokkaasti,” muistuttaa Hämeen Kokoomusnuorten puheenjohtaja Kiia Aha. Kaiken kaikkiaan median tulisi parantaa tapaa, jolla se representoi ilmastonmuutosta. Se voi tarjota tasapainoisempaa ja monipuolisempaa uutisointia, joka heijastaa ilmastonmuutoksen vakavuutta ja kiireellisyyttä. Tämä auttaisi yleisöä ymmärtämään asian vakavuuden ja kannustaisi erilaisiin toimiin.

Lisätietoja:

Aha Kiia

Aha Kiia

Liittohallituksen jäsen

kiia.aha@gmail.com

+358 40 519 4367

Pyykkönen Mona

Pyykkönen Mona

Hämeen Kokoomusnuorten piirihallituksen varajäsen, Ympäristö- ja yhdyskuntapolitiikan verkoston puheenjohtaja

mona.pyykkonen@live.fi

+358 442 911 715