Kokoomusnuoret: Inhimillisempää päihdepolitiikkaa Suomeen

Kannanotto

Huumausainekuolemat ovat olleet kasvussa 2000-luvulla Suomessa, ja Suomi on noussut Euroopan tilastoissa alle 25-vuotiaiden nuorten huumekuolemien kärkeen. Tällä hetkellä harjoitettava päihdepolitiikka ei toimi ja apua tarvitseva ei apua saa. Eduskunnassa on tällä hetkellä käsittelyssä kesällä eduskunnalle luovutettu kansalaisaloite huumausaineiden käyttötilakokeilusta. Kokoomusnuoret vaatii hallitukselta toimia päihdekuolemien ehkäisemiseksi ja ehdottaa huumeiden käyttöhuoneiden pilotointia sekä kaikkien huumausaineiden dekriminalisointia.

“Huumausaineriippuvaiset tarvitsisivat ensisijaisesti hoitoa, eivät rangaistuksia. Tällä hetkellä hoitoon ei joko pääse tai sinne ei uskalleta hakeutua rangaistuksen pelossa. Jos tilanteeseen ei puututa ja haeta ratkaisuja, tilanne vain pahenee. Yksi päivä voi olla ratkaiseva huumausaineriippuvaisen elämässä. Sen vuoksi hallituksen on tehtävä tutkimustietoon pohjautuvia päätöksiä ja dekriminalisoida huumausaineiden käyttö ja pilotoida huumeiden käyttöhuoneita Suomessa”, vaatii Kokoomusnuorten puheenjohtaja Ida Leino.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan huumeiden käyttöhuoneita löytyy tällä hetkellä 12 Euroopan maasta ja huoneita on yhteensä noin 100. Huumeiden käyttöhuoneiden avulla pyritään tavoittamaan syrjäytyneitä ja huumeita ongelmallisesti käyttäviä henkilöitä, jotka yleensä käyttävät huumeita esimerkiksi julkisissa tiloissa. Huumeiden käyttöhuoneet lisäävät hygieenisempää pistämistä ja vähentävät tauteja ja yliannostuskuolemia.

“Kieltolait eivät koskaan ole toimineet päihdepolitiikan tavoitteiden saavuttamisessa. Tällä hetkellä käyttöhuoneina toimivat julkiset wc-tilat ja leikkipuistot. Valvotuissa huumeiden käyttöhuoneissa olisi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, jotka pystyisivät reagoimaan esimerkiksi myrkytyksiin ja yliannostuksiin tai ohjaamaan käyttäjiä hoitoon. Tämän lisäksi tulee huomioida muut päihteidenkäyttäjää tukevat palvelut, kuten saavutettavat mielenterveyspalvelut”, Leino päättää.

Lisätietoja:

Leino Ida

Leino Ida

Kokoomusnuorten puheenjohtaja

ida.leino@kokoomusnuoret.fi

+358 50 323 5693

Poliittisen valmistelun, viestinnän ja vaikuttamisen johtaminen, edustaminen