Pohjanmaan Kokoomusnuoret jyrähtävät: EU:n kaavailema lakiesitys puuttuu liikaa ihmisten yksityisyyteen

Kannanotto

Euroopan unionissa valmistellaan lakia, joka mahdollistaisi valtioiden pääsyn yksityisten ihmisten viestikeskusteluihin. Laki on osa komission kaavailemaa CSAM -asetusta, jonka tarkoituksena on ehkäistä ja torjua lapsiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa.

Pohjanmaan Kokoomusnuoret kokevat Euroopan komission suunnitteleman lakiesityksen päästä päähän -salauksen kieltämiseksi puuttuvan liikaa ihmisten yksityiseen viestintään. Toteutuessaan tämä asetus rikkoisi EU:n perusoikeuskirjaa ja perustuslakia.

“On selvää, että laki on pohjimmiltaan ehdottoman kannatettava, mutta käytännössä se antaa valtiolle liian suuren oikeuden yksityisten ihmisten keskustelujen seuraamiselle”, toteaa piirin puheenjohtaja Frans Koivula.

Median tietojen mukaan laki saatettaisiin ulottaa koskemaan esimerkiksi WhatsAppin ja iMessagesin lisäksi myös sähköposteja, joista viimeksi mainitun kautta lähetetään myös henkilötietoja esimerkiksi luottamustehtäviä varten. Laki luo liian suuren mahdollisuuden tietojen väärinkäytölle.

“Laki vaarantaa yksityisten ihmisten tietojen turvallisuuden. Mikäli valtiolle luodaan mahdollisuus keskustelujen seuraamiselle, osaavat aivan varmasti myös rikolliset tällaista takaovea hyödyntää. Kukaan ei halua Vastaamon kaltaista tietomurtoa toistamiseen”, linjaa piirihallituksen jäsen Harri Heikkilä.

Komission lakiehdotus on ristiriidassa niin Suomen perustuslain, kuin Euroopan unionin perusoikeuskirjan kanssa.

“Eurooppa perustuu aatteelle ihmisten vapaudesta. Unionin perusoikeuskirjassa jo taataan jokaiselle oikeus yksityiselämän ja viestien kunnioittamiseen, puhumattakaan perustuslaistamme”, huomauttaa piirihallituksen jäsen Aatu Puisto.

Selkokielellä ilmaistuna mielestämme lasten kokemaan seksuaaliseen väkivaltaan tulee ensisijaisesti puuttua muita keinoja hyödyntäen. Kaikkien ihmisten yksityisyyden suojaa ei tule vaarantaa lastensuojelun nimissä. Vaadimme Suomen hallitusta ottamaan selkeän kielteisen kannan lakiin.

Lisätietoja:

Koivula Frans

Koivula Frans

Pohjanmaan Kokoomusnuorten puheenjohtaja

franskoivula@gmail.com

+358 45 310 8731

Heikkilä Harri

Heikkilä Harri

Pohjanmaan Kokoomusnuorten piirihallituksen jäsen

harriheik@outlook.com