Varsinais-Suomen Kokoomusnuoret: Testamentilla voitava rajata lakiosa pois

Kannanotto

Varsinais-Suomen Kokoomusnuoret näkee, että testamentilla tulisi voida rajata lakiosa pois. Tämä olisi erittäin tärkeää yksilön omistusoikeuden kannalta, sillä myös kuoleman jälkeen henkilöllä tulisi olla mahdollisuus päättää omaisuudestaan.

Omistusoikeus on perustavanlaatuinen ihmisoikeus. Omistusoikeuteen kuuluu oikeus päättää omasta omaisuudestaan ja mihin sitä haluaa käyttää. Kuitenkin kuoleman jälkeen tätä oikeutta rajoitetaan merkittävällä tavalla, sillä perinnössä on lakiosa rintaperillisille. Lakiosa tarkoittaa sitä, että rintaperillisillä, eli perittävän lapsilla tai näiden jälkeläisillään, on lähes subjektiivinen oikeus perintöön, vaikka perittävä testamentissaan toisin määräisi.

Nykyisin rintaperillisellä on testamentista riippumatta oikeus saada ainakin puolet siitä perintöosuudesta, mikä ilman testamenttia olisi ollut. Perintökaari mahdollistaa testamentilla perinnöttömäksi tekemisen, jos perillinen on tahallisella rikoksella syvästi loukannut perittävää tai viettänyt jatkuvasti kunniatonta ja epäsiveellistä elämää. Tämän soveltaminen käytännössä kuitenkin on hyvin epäselvää ja epävarmaa.

Lakiosa perustuu siihen periaatteeseen, että lapsella olisi aina oikeus vanhempiensa omaisuuteen. Näemme vanhempien ja lapsien väliset oikeudet ja velvollisuudet hyvin epäsymmetrisinä. Vanhemmalla on ollut lasta kohtaan elatusvelvollisuus, mutta lapsella ei ole mitään velvollisuuksia vanhempiaan kohtaan. Ääritapauksissa lapsi on voinut hylätä vanhan vanhempansa vuosikymmeniksi. Esimerkiksi tällaisissa tapauksissa on hyvin vähän perusteluja lakiosan oikeutukseen.

Varsinais-Suomen Kokoomusnuoret näkeekin, että lakiosan rajaamista testamentilla tulisi edistää, ja näin turvata ihmisen oikeus omaan omaisuutensa. Omistusoikeus on kokoomuslaisen ajattelun ytimessä, ja sitä tulee puolustaa ihmisen elämän päätyttyäkin.

Lisätietoja:

Seittenranta Sauli

Seittenranta Sauli

Varsinais-Suomen Kokoomusnuorten puheenjohtaja

sauli.seittenranta@gmail.com

040 174 1710