Helsingin, Pohjanmaan ja Lapin Kokoomusnuoret: Suomen huoltovarmuutta kehitettävä tällä hallituskaudella

Kannanotto

Maailmantilanne on huolestuttava, ja konfliktit ovat läsnä arjessamme – niin kahvipöytäkeskusteluissa kuin uutisissa. Suomi on onnistunut turvaamaan kansalaisten ja teollisuuden tarpeet haastavina aikoina, mutta tarvitsemme päättäjiltä pitkälle tulevaisuuteen katsovia päätöksiä. 

Lokakuun alkupuolella maamme huoltovarmuutta koeteltiin, sillä Suomen ja Viron välisessä Balticconnector-kaasuputkessa havaittiin vaurio. Tahallisen sabotaasin mahdollisuutta ei ole suljettu pois. Myös Ruotsiin tietoliikennettä välittävä kaapeli oli vaurioitunut. Itämeren alueen vakaus ja käytettävyys maallemme on elintärkeä, mutta poikkeusolojen tai sodan aikana emme välttämättä voi siihen turvautua. Suomi tarvitsee suuria investointeja maan huoltovarmuuden turvaamiseksi niin rauhan kuin myös poikkeusolojen aikana. Suomen huoltovarmuuden ja ulkomaankaupan toimiminen on elintärkeää yhteiskunnan toimivuuden kannalta.

“Toimiva ja tehokas huoltovarmuus on jokaisen valtion tärkeimpiä tukipilareita. Kansalaisten ja yritysten on luotettava siihen, että yhteiskunta pyörii vuoden jokaisena päivänä kellon ympäri ja että erilaisiin muuttujiin on varauduttu. Suomalainen sisu on vahvaa, ja olen erittäin iloinen siitä, että yhdessä Pohjanmaan ja Lapin piirien kanssa kannamme ääntä elintärkeän asian puolesta,” toteaa Helsingin Kokoomusnuorten taloudenhoitaja Jim Koskinen.

Usein huoltovarmuuteen liittyvät kysymykset nähdään irrallisena osana kokonaisturvallisuutta, mutta sitähän ne eivät missään nimessä ole. Suomen huoltovarmuuden turvaamiseksi hallituksen tulisi viipymättä aloittaa keskustelut muun muassa Vaasa–Uumaja-välisen siltahankkeen toteuttamisesta. Siltayhteys toteutuessaan toisi alueelle välillisesti satoja työpaikkoja ja miljoonainvestoinnit. Silta kahden maan välillä olisi logistisesti nopein tapa kuljettaa esimerkiksi elämisen kannalta kriittisiä elintarvikkeita ja polttoaineita yhteiskunnan sekä teollisuuden tarpeisiin. 

Kysymyksessä ei myöskään olisi pelkästään kahden kaupungin ja maan välinen fyysinen yhteys vaan toteutuessaan silta palvelisi myös Natoa ja sen puolustusverkkoa. Silta olisi konkreettinen linkki Nato-maasta toiseen ja yhdistäisi Pohjoismaista ainakin osan yhdeksi rintamaksi.

“Vaasa–Uumaja välisen sillan rakentaminen tulee aloittaa vielä tällä vaalikaudella,” paaluttaa Pohjanmaan Kokoomusnuorten hallituksen jäsen Aatu Puisto.

Suomi pitkien etäisyyksien maana aiheuttaa omat haasteensa huoltovarmuuden ylläpitämiseen. Resurssien varastointi ja hallinta, logistiikan tehokkuus, infrastruktuurin ylläpito ja digitaaliset ratkaisut ovat avaintekijöitä maamme huoltovarmuuden kehittämisessä. Esimerkiksi valtiomme tiestön ja rautatieliikenteen kuntoon on panostettava myös harvaan asutuilla seuduilla, jotta huoltovarmuuden toimivuus näilläkin alueilla on taattu. Suomen turvallisuuspoliittinen tilanne ja nykyinen Nato-jäsenyys edellyttävät liikennelogistiikan pikaista kehittämistä.  

Suomen ja koko Euroopan unionin tulevaisuusnäkymiä ajatellen sähköistetyt rautatieyhteydet ovat yksi logistisen liikenteen hiilineutraaleimmista vaihtoehdoista, jotka tuovat lisävarmuutta resurssienhallintaan mahdollisessa kriisitilanteessa. Turvallisuuspoliittisen tilanteen heikentymisen johdosta turvallisin ja varteenotettavin tapa olisi kehittää raideyhteyksiä Suomesta, jotka kulkisivat Länsi-Lapin kautta Norjan Tromssan ja Narvikin satamakaupunkeihin. Uusi rata ei välittömästi korvaisi nykyisiä pääreittejä, vaan olisi ennemminkin edellytys huoltovarmuuden kehittymiselle ja toimimiselle. 

”Kiisteltyä Jäämeren rataa on pohdittu jo vuosikymmenten ajan ja vaikka se on Lapin osalta kertaalleen jo kuopattu, olisi nyt viimeistään aika nostaa aihe jälleen käsittelyyn. Suomen huoltovarmuuden kehittäminen vaatii pitkäjänteistä sitoutumista, investointeja, lainsäädännön päivittämistä ja yhteistyötä sekä Suomen rajojen sisäpuolella, mutta myös kansainvälisesti,” toteaa Lapin Kokoomusnuorten varapuheenjohtaja Lotta Mikkonen

Suomen huoltovarmuutta ja varautumistasoa tulee päivittää jatkuvasti ja se vaatii säännöllistä riskinarviointia ja seurantaa. Vahva huoltovarmuus takaa resurssien saatavuuden, kriisinhallinnan tehokkuuden ja kansalaisten suojelun vaikeissa tilanteissa. Huoltovarmuuteen panostaminen on investointi tulevaisuuteen, mikä varmistaa, että Suomi voi turvallisesti ja tehokkaasti ylläpitää yhteiskunnan vakaata toimintaa kaikissa mahdollisissa olosuhteissa.

Helsingin, Pohjanmaan ja Lapin Kokoomusnuoret esittävät, että hallitus ryhtyy toimiin, jotka turvaavat suomalaisen yhteiskunnan tarpeet. Raideliikenteen sähköistämiseen ja tieverkon sekä muiden yhteyksien kehittämiseen tulee satsata. Uusien ydin- ja pienydinvoimaloiden perustamiseen liittyviä lupaprosesseja tulisi jouhevoittaa hallituksen toimesta. Energiantuotantoon ja -jakeluun tehtävät investoinnit lisäisivät Suomen energiariippumattomuutta, mikä lisäisi luottoa yritysten ja sijoittajien silmissä siihen, että tuotanto toimii luotettavasti. Nämä kaikki ovat elintärkeitä tulevaisuusinvestointeja.

Nyt on oikea aika satsata Suomen logistiikkaan ja liikenteeseen, energiariippumattomuuteen sekä ulkomaankauppaan – siis maamme huoltovarmuuteen.

Lisätietoja:

Koskinen Jim

Koskinen Jim

Helsingin Kokoomusnuorten taloudenhoitaja

jim.koskinen@gmail.com

+358 40 9677779

Puisto Aatu

Puisto Aatu

Pohjanmaan Kokoomusnuorten hallituksen jäsen

puistoaatu@gmail.com

+358 40 218 6990

Mikkonen Lotta

Mikkonen Lotta

Lapin Kokoomusnuorten varapuheenjohtaja

lottamikkonen@hotmail.com

+358505551618