Kokoomusnuoret, PS-Nuoriso, RKP-nuoret ja KD nuoret: Velkaantuminen on nuorten tulevaisuudesta leikkaamista

Kannanotto

Oppositiopuolueet SDP, vasemmistoliitto ja vihreät jättivät tiistaina 7.11.2023 välikysymyksen nuoriin kohdistuvista leikkauksista. Kysymyksissä nostetaan esille muun muassa opiskelijoiden toimeentulo, työmarkkinauudistukset, lastensuojelun jälkihuolto, ensiasunnon ostajan verovapauden poisto, luonto- ja ilmastovelka, leikkausten vaikutusarviot sekä sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus. Hallituspuolueiden nuorisojärjestöt pitävät opposition nuoriin kohdistuvaa välikysymystä keppihevosena omien poliittisten tavoitteiden esille nostamiseen vailla aitoa huolta nuorista.

“Kaikki puolueet ovat huolissaan valtion velkaantumisesta, mutta oppositiolle ei kelpaa mitkään toimet, mitä hallitus esittää. Jokainen velkaeuro on leikkaus nuorten tulevaisuudesta ja velka on maksettava takaisin korkojen kera, mikä nähdään jo nyt, kun valtionvelan korot ovat vuosittain miljardeja euroja. Hallitus tavoittelee 100 000 työpaikkaa Suomeen ja nämä eivät synny ilman välttämättömiä työmarkkinauudistuksia. Uusista työmahdollisuuksista hyötyvät myös nuoret”, huomauttaa Kokoomusnuorten puheenjohtaja Ida Leino.

“Tulonsiirtoja ei voida korottaa loputtomiin nousevien elinkustannusten mukana tilanteessa, jossa Suomi on suorastaan ylivelkaantunut Pohjoismaisiin verrokkeihinsa verrattuna. Nuorten opiskelijoiden toimeentuloa voidaan parantaa korottamalla opintotukien tulorajoja ja takaamalla sen, että työnteko opintojen ohella on aina kannattavaa. Samalla on edistettävä opintojen ja perhe-elämän yhteensovittamista priorisoimalla tuissa perheelliset opiskelijat, joilla ei välttämättä ole aikaa työskentelyyn”, painottaa Perussuomalaisen Nuorison puheenjohtaja Lauri Laitinen.

“Hallituksen sukupolvipolitiikassa on selvästi parantamisen varaa, mutta on lyhytnäköistä keskustella asiasta nostamatta eläkkeitä mukaan keskusteluun. Suomen taloustilanne vaatii säästöjä, ja kaikkien pitäisi osallistua yhteisiin talkoisiin. Vasemmistopuolueet eivät myöskään esitä vaihtoehtoisia ratkaisuja, jotka johtaisivat rakentavaan keskusteluun nuorten tilanteen parantamisesta”, sanoo RKP-nuorten puheenjohtaja Julia Ståhle.

“Välikysymys ohittaa täysin hallituksen panostukset nuorten hyvinvointiin, ja väittää valheellisesti, ettei terapiatakuu lapsille ja nuorille etene, vaikka sitä parasta aikaa valmistellaan ministeriössä. Terapiatakuu olisi ollut mahdollista toteuttaa jo edellisellä hallituskaudella, mutta silloinen hallitus äänesti sen kumoon. Nykyinen hallitus panostaa myös aloituspaikkojen lisäämiseen ja tuo siten helpotusta korkeakouluhakupaineisiin. Jos joku, niin tämä hallitus nimenomaan pyrkii pelastamaan nuorten tulevaisuuden vastuullisella talouspolitiikalla”, toteaa KD Nuorten puheenjohtaja Ami Rinta-Valkama.

Lisätietoja

Ida Leino
Kokoomusnuorten puheenjohtaja
ida.leino@kokoomusnuoret.fi
050 3235 693

Lauri Laitinen
PS-Nuorison puheenjohtaja
puheenjohtaja@ps-nuoriso.fi
040 0490 200

Julia Ståhle
RKP-nuorten puheenjohtaja
julia.stahle@su.fi
044 2831617

Ami Rinta-Valkama
KD nuorten puheenjohtaja
ami.rinta-valkama@kdnuoret.fi
040 753 5076

Lisätietoja:

Leino Ida

Leino Ida

Kokoomusnuorten puheenjohtaja 2022–2023