Kokoomusnuorten liittokokous: Ukraina ansaitsee rauhaa ja oikeudenmukaisuutta

Kannanotto

Kokoomusnuoret kokoontui Tampereella 3.–5.11.2023 liittokokouksessaan keskustelemaan liittokokouksen teeman – We Stand With Ukraine – mukaisesti ajankohtaisista ja kriittisistä aiheista. Venäjän laiton hyökkäys ja Itä-Ukrainan alueiden miehitys on kestänyt 619 päivää liian pitkään. Naapurissamme sijaitsevan terroristivaltion toimet ovat vakavia kansainvälisen oikeuden rikkomuksia. Kokoomusnuorten liittokokous toivoo, että Vladimir Putinin häikäilemättömästi lietsoma sota saataisiin viipymättä päätökseen.

”Rauha ja oikeudenmukaisuus ovat meille enemmän kuin pelkkiä sanoja; ne ovat koko toimintamme ytimessä ja keskeisiä päämääriämme. Ukrainan kriisi vaatii meiltä kaikilta yksimielisyyttä ja voimakasta solidaarisuutta. Euroopalla on nyt historiallinen velvollisuus edistää rauhaa ja tuoda Venäjän raakuudet päätökseen. Emme voi sallia Venäjän jatkaa tätä laitonta hyökkäystä päivääkään pitempään”, toteaa Kokoomusnuorten puheenjohtaja Ida Leino.

Euroopan unionilla on keskeinen vastuu konfliktin ratkaisemisessa ja rauhan palauttamisessa Ukrainaan. Kokoomusnuoret tukevat vahvasti EU:n toimia tässä asiassa ja vaatii, että unioni jatkaa aktiivista rooliaan. Erityisesti haluamme nostaa esiin Euroopan unionin rauhan rahaston, joka tarjoaa tärkeän mekanismin rahoittaa rauhaa edistäviä toimia ja humanitaarista apua konfliktialueille. Ukrainan sota on myös huomattava taloudellinen ja humanitaarinen haaste Euroopalle. Rauhan rahasto tarjoaa mahdollisuuden rahoittaa toimia, jotka edistävät rauhaa, vakautta ja auttavat konfliktialueiden ihmisiä. Kokoomusnuoret tukee vahvasti rauhan rahaston käyttöä Ukrainan kriisin ratkaisemisessa.

Vaadimme Venäjää poistumaan viipymättä Ukrainan maaperältä ja palaamaan neuvottelupöytään etsimään rauhanomaista ratkaisua, joka kunnioittaa Ukrainan suvereniteettia ja kansainvälisiä sopimuksia.

Kokoomusnuoret patistaa Euroopan unionia jatkamaan tiivistä yhteistyötä muiden kansainvälisten toimijoiden, kuten YK:n ja OSCE:n kanssa Ukrainan katastrofitilanteen ratkaisemiseksi. Kokoomusnuoret kehottaa myös kansainvälistä yhteisöä, mukaan lukien Suomea, tekemään kaikkensa Ukrainan tulevaisuuden turvaamiseksi. Yhtenäisenä Eurooppana ja globaalina yhteisönä meillä on vastuu edistää rauhaa, turvallisuutta ja oikeudenmukaisuutta.

”Ukrainassa tapahtuva sota on poikkeuksellinen tragedia. Se ei ole pelkkä kaukainen uutisotsikko, vaan Suomen kokonaisturvallisuuteen vaikuttava merkittävä kysymys. Meidän on edistettävä sellaista ratkaisua, jossa Venäjä saadaan pois nopeasti ja ilman myönnytyksiä Ukrainasta. Jäätynyt konflikti, jossa Venäjän pakotteet iskevät myös Suomen elinvoimaan, luo pidemmällä aikavälillä vain lisää ongelmia. Siksi rauha on Suomenkin kannalta erityisen tärkeää.”, vaatii Kokoomusnuorten vastavalittu, vuosien 2024–2025 puheenjohtaja Binga Tupamäki.

Kokoomusnuoret korostaa, että Ukrainan sota ei ole pelkästään Ukrainan kriisi. Se on haaste koko Euroopalle ja vaatii yhtenäistä toimintaa. On aika toimia ja varmistaa, että Ukraina voi jälleen elää rauhassa ja vapaasti.

Lisätietoja:

Leino Ida

Leino Ida

Kokoomusnuorten puheenjohtaja

ida.leino@kokoomusnuoret.fi

+358 50 323 5693

Poliittisen valmistelun, viestinnän ja vaikuttamisen johtaminen, edustaminen