Tampereen Seudun Kokoomusnuoret

Tampereen Seudun Kokoomusnuoret: Ydinaseiden sijoittamista Suomeen ei tule tyrmätä

Kannanotto

Nato-liittolaisten ydinaseiden mahdollinen sijoittaminen Suomen alueelle tuli suomalaisille seuraavaksi huolenaiheeksi Nato-täysjäsenyyden toteuduttua. Ymmärrykseni mukaan yksikään liittolainen ei ole pyytänyt Suomea ottamaan julkisesti kantaa aiheeseen. Toisekseen Suomen lainsäädäntö estää ydinaseiden tuonnin Suomen alueelle. Tosin on mielenkiintoista todeta, että Suomi ei voi myöskään kategorisesti kieltäytyä tarkastelemasta aihetta uudelleen, sillä Suomi on nyt kiinteästi osa Nato-liittokuntaa. Avointa julkista keskustelua on siis hyvä käydä.

Ydinaseita ei ole tarkoitettu käytettäväksi, vaan ne perustuvat pikemminkin ydinasepelotteelle. Näen, että ydinaseilla on kiistanalaisuudestaan huolimatta jännitteitä vakauttava vaikutus. En kuitenkaan toivo ydinkärkien määrän maailmassa kasvavan, vaan osa Nato-liittolaisten ydinkärjistä voitaisi mahdollisesti sijoittaa Suomen alueelle. Tämä maksimoisi Suomen kansallista turvallisuutta ja toisi myös Suomelle vipuvartta kansainvälisen politiikan neuvottelupöytiin. Keskeinen jäljelle jäävä kysymys on, että maksimoiko ydinaseiden sijoittaminen Suomeen muiden Nato-liittolaisten turvallisuutta? Onko se heidän puolustusstrategisen edun mukaista?

Ymmärrän hyvin, että tuon vakauden saavuttamiseksi tulevat vastineeksi isot riskit. Ydinsotaa todennäköisemmän uhan näen sijoituspaikkoihin kohdistuvissa väärinkäytöksissä ja tihutöissä. Tästä huolimatta näen Suomen puolustusviranomaisten onnistuvan myös ydinaseisiin liittyvissä turvallisuuskysymyksissä, sillä uudet aselajit ovat onnistuttu integroimaan ja laadunvarmistamaan Suomen puolustusjärjestelmään hyvin. Käytettävissä on myös Naton vuosikymmeniä pitkä asiantuntemus ydinaseista.

Oma henkilökohtainen kantani on, että ydinaseiden sijoittamista Suomeen ei tule tyrmätä. Suomen täytyy joka tapauksessa mukauttaa ydinasepolitiikkansa modernille aikakaudelle. Toteutusmuotoja on monia ja on tervettä todeta, että Suomi ydinasekeskustelun ohessa vasta löytää rooliaan Natossa. Jokainen ovi on pidettävä auki, neuvottelut käytävä yksityiskohtaisesti ja päätökset tehtävä maltilla.

Lisätietoja:

Haapalainen Niko

Haapalainen Niko

Kyberturvallisuusopiskelija

Tampere