Hallituksen sote-uudistus ei palvele isänmaan eikä suomalaisten etua

Sanna Marinin johtama hallitus on siirtämässä vastuun sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisestä 21 hyvinvointialueelle, Helsingille ja HUS-yhtymälle. Uudistuksen myötä SDP olisi saamassa vahvan julkisen palvelujen järjestäjän sekä keskusta pitkään tavoittelemansa maakunnat, tosin hyvinvointialue-nimikkeellä. Hyvinvointialue-nimike ei ole myöskään selkeä tai asiallinen ilmaus uudistukselle, jossa todellisuudessa on kyse maakuntauudistuksesta. Kokoomusnuoret ei pidä hallituksen esittämää mallia monesta syystä toteutuskelpoisena.

Miksi uudistus ei ole toimiva?

Uudistus pitää sisällään lukuisia kohtia, jotka vaikuttavat sen toimimattomuuteen. Kaksi keskeisintä ongelmaa ovat:

  1. Rahoitus: hallituksella ei ole esittää näkemystä siitä, kuinka esitys rahoitetaan. Hallitus pyrkii ratkomaan rahoitusongelmaa uudella maakuntaverolla, joka tulee käytännössä näkymään kansalaisen kukkarolla kokonaisveroasteen nousuna. Malli myös siirtää rahaa hyvinvoivilta alueilta vähemmän hyvinvoiville alueille eikä näin ollen edes kannusta tarjoamaan hyvää hoitoa sitä tarvitseville kansalaisille. Terveiden alueiden osalta malli tarkoittaa lisääntyvää painetta toiminnan sopeuttamiseen ja yt-neuvotteluihin.Lisäksi hyvinvointialuemalli ei kannusta alueita tehokkaaseen rahankäyttöön. 
  2. Hallinto: hallituksen kaavailema malli on ennen kaikkea suuri hallinto-uudistus, jonka lähtökohtana ei ole palveluiden laadun parantaminen kansalaisten näkökulmasta. Asiantuntijat eivät pidä esitettyä 21 hyvinvointialuetta, Helsinkiä ja HUS-yhtymää optimaalisena mallina palveluiden järjestämiseen vaan pikemminkin laihana poliittisena kompromissina, joka ei huomioi alueellisia erityistarpeita. Lisäksi uudistus kaventaa yksityisen puolen osuutta terveydenhuollon kokonaisuudessa, joka voi huomattavasti vaikeuttaa pääsyä terveydenhuollon palveluihin tietyillä alueilla. 

Mitä Kokoomusnuoret esittää?

Kokoomusnuoret esittää, että valmistelua jatkettaisiin kokoomuksen esittämien tavoitteiden mukaisesti:

  1. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen ei edellytä valtavaa hallinnollista remonttia. Uudistuksen keskiössä tulisi säilyttää kunnat. Sote-uudistuksen tulisi perustua kuntien vapaaehtoisuuteen, jossa kuntayhtymät ja kuntien yhteistyöalueet loisivat, alueellista erityisasiantuntijuutta hyödyntäen, vahvemmat hartiat palveluiden järjestämiselle. Kuntien vapaaehtoisuuteen perustuvaa sotea olisi mahdollista valmistella jo voimassaolevan nykyisen lainsäädännön pohjalta, kuntakentässä jo tapahtuvaa luontaista kehitystä hyödyntäen.
  2. Uudistuksen keskiöön on otettava hallinnon sijaan ihminen. Ihmiselle tärkeää on laadukkaat terveydenhuollon peruspalvelut ja niiden saavutettavuus. Hoitotakuun käyttöönotolla ja palveluseteleiden laajemmalla hyödyntämisellä voidaan tehostaa hoidon oikea-aikaisuutta. Nopea hoitoon pääsy estää terveysongelmien eskaloitumisen ja täten vähentää erikoissairaanhoidon tarvetta. Näin varmistetaan parempi palveluiden kustannustehokkuus. Sosiaali- ja terveyspalveluita tulee uudistaa jatkuvasti nykyjärjestelmän pohjalta ja luopua siitä toimintamallista, että koko järjestelmä muotoiltaisiin uusiksi keskusjohtoisesti yhdellä rysäyksellä. 

Kokoomusnuoret vaatii hallitusta vetämään esityksensä pois ja sen tulee ryhtyä valmistelemaan kuntapohjaista sotemallia.

TAKAISIN YLÖS