Kokoomusnuorten piirijärjestöillä ja paikallisyhdistyksillä on mahdollisuus jättää liittokokoukselle aloitteita järjestön poliittisen linjan tai toiminnan kehittämiseksi.

Jos haluat jättää kädenjälkesi Kokoomusnuorten linjaan tai toimintaan, kannattaa lähestyä piirijärjestösi puheenjohtajaa ja ehdottaa aloitteen laatimista!

Aloite sisältää kolme osaa: otsikon, perusteluosan ja ponsiosan. Jokaiseen niistä on syytä kiinnittää huomiota aloitetta laadittaessa. Otsikon kannattaa olla ytimekäs ja iskevä, jotta se kiinnittää muiden kokousedustajien huomion – asiallisuuden rajoissa tietenkin. Perusteluosassa voit perustella muille kokousosallistujille, miksi esittämäsi asia on niin tärkeä. Ponsiosa sisältää varsinaisen esityksen, millaisiin toimiin liittokokouksen pitäisi liittohallituksen velvoittaa.

Oulun Läänin Kokoomusnuorten puoluekokousaloite liikeaikalain kumoamisesta on hyvä esimerkki aloitteesta, joka sisältää selkeän otsikon, perusteluosan ja ponnen. Se on myös esimerkki aloitteesta, joka muutti puolueen linjaa ja päätyi lopulta Sipilän hallituksen asialistalle. Liikeaikalaki myös kumottiin: nykyisin kaupat saavat itse päättää vapaasti aukioloajoistaan.

 

Aloitteiden toimitus

Piirijärjestön tai paikallisyhdistyksen liittokokousaloitteet on käsiteltävä aloitteen laatineen yhdistyksen hallituksen kokouksessa. Aloitteen yhteydessä on toimitettava sähköisesti skannattu (tai valokuvattu) allekirjoitettu pöytäkirjaote siitä kokouksesta, jossa aloite on piirijärjestön tai paikallisyhdistyksen hallituksessa käsitelty.

Liiton sääntöjä koskevat liittokokousaloitteet on jätettävä 8.9.2023 kello 16.00 mennessä. Muut aloitteet on jätettävä 22.9.2023 kello 16.00 mennessä. Aloitteet toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen niklas.toijala@kokoomusnuoret.fi otsikolla ”Liittokokousaloitteet: [Piirijärjestön / paikallisyhdistyksen nimi]”. Aloitteet on lähetettävä Docs-tiedostona – ei tekstinä sähköpostissa, tai pdf:nä.

Aloitteiden käsittely

Liittohallitus käsittelee määräajan umpeuduttua jokaisen aloitteen ja laatii niihin vastineen. Liittohallitus voi suosittaa liittokokoukselle joko aloitteen hyväksymistä, hylkäämistä tai esittää, että liittokokous toteaisi liittohallituksen vastauksen riittäväksi vastaukseksi aloitteeseen. Jälkimmäisin näistä on jossain määrin neutraali tapa todeta, että aloitteessa on paljon hyvää, mutta se ei sellaisenaan sanatarkasti voi tulla hyväksytyksi Kokoomusnuorten linjaksi.

Liittokokouksessa jokaisesta asianmukaisesti jätetystä aloitteesta voidaan käydä keskustelua. Valmistaudu siis halutessasi esittelemään lyhyesti ja ytimekkäästi aloitteesi sisältö muille kokousedustajille. Aloitteen laatineen yhdistyksen edustajalla on oikeus ensimmäiseen puheenvuoroon. Seuraavan puheenvuoron käyttää aloitteeseen vastannut liittohallitus. Loput puheenvuorot myönnetään pyyntöjärjestyksessä.

Aloitemalli

Lisätietoja liittokokousaloitteista:

Toijala Niklas

Toijala Niklas

Poliittisen viestinnän suunnittelija

niklas.toijala@kokoomusnuoret.fi

+358 40 057 9348

Poliittisen ja päivittäisen viestinnän koordinointi, vaalitoiminnan ja kampanjoiden suunnittelu sekä viestinnällinen kouluttaminen

TAKAISIN YLÖS