Jäsenäänestys

Jäsenäänestyksessä äänioikeutettuja ovat liiton piirijärjestöjen ja paikallisyhdistysten henkilöjäsenet, jotka ovat ehdokasasettelun päättymiseen (25.10.2019) mennessä maksaneet kuluvan jäsenmaksukauden jäsenmaksunsa.

Liiton puheenjohtaja valitaan liittokokouksessa. Puheenjohtajan kausi alkaa poikkeuksellisesti jo heti liittokokouksen päätyttyä 24.11.2019 ja kestää vuodet 2020-2021. Ennen liittokokousta järjestetään kuitenkin neuvoa-antava jäsenäänestys.

Jäsenäänestys toteutetaan sähköisesti Kokoomuksen jäsensivujen kautta osoitteessa www.jasensivut.kokoomus.fi. Ohjeet äänestämisestä lähetetään jäsenrekisteriin ilmoitettuihin sähköpostiosoitteisiin.

Äänioikeus neuvoa-antavassa jäsenäänestyksessä

Jäsenäänestyksessä äänioikeutettuja ovat liiton piirijärjestöjen ja paikallisyhdistysten henkilöjäsenet, jotka ovat ehdokasasettelun päättymiseen (25.10.2019) mennessä maksaneet kuluvan jäsenmaksukauden jäsenmaksunsa.

Jos et tiedä, oletko jo maksanut jäsenmaksusi, voit tarkistaa asiaan Kokoomuksen jäsensivuilta tai ottamalla yhteyttä piirijärjestösi järjestökoordinaattoriin.

Jäsenäänestyksen ajankohta

Jäsenäänestys alkaa neljätoista (14) vuorokautta ennen liittokokouksen alkamista ja se kestää seitsemän (7) vuorokautta.

Jäsenäänestys alkaa perjantaina 8.11.2019 kello 16.00. Jäsenäänestyksessä määräaikaan annetuiksi luetaan ne äänet, jotka on annettu ennen äänestyksen sulkeutumista perjantaina 15.11.2019 kello 16.00.

Jäsenäänestyksen vaalitapa

Kun ehdokkaita asetetaan kaksi, jäsenäänestys käydään enemmistövaalina siten, että hyväksyttyinä ääninä pidetään jommallekummalle ehdokkaalle annettua ääntä ja enemmän ääniä saanut voittaa. Äänten mennessä tasan tulos ratkaistaan arvalla.

Ehdolle on asetettu kaksi ehdokasta:

Päätöksenteko liittokokouksessa

Puheenjohtaja valitaan neuvoa-antavan jäsenäänestyksen tuloksen julkaisun jälkeen liittokokouksessa.

Vaalissa noudatetaan enemmistövaalitapaa. Valituksi tuleminen edellyttää ehdotonta enemmistöä annetuista äänistä. Mikäli yksikään ehdokas ei vaalin ensimmäisellä kierroksella saa ehdotonta enemmistöä, toimitetaan toinen äänestyskierros kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä, jolloin eniten ääniä saanut tulee valituksi.

Äänten mennessä tasan tulos ratkaistaan arvalla.

Äänestysohjeet

Kirjaudu jäsensivulle osoitteessa www.kokoomus.fi kohdasta ”Jäsensivuille”.

Kirjautumisen jälkeen valitaan Jäsen- ja yhdistystiedot, jolloin päästään omien ja/tai yhdistystietojen tarkastelemiseen. Linkki Kokoomusnuorten neuvoa-antava jäsenäänestys 2019 äänestykseen näkyy omien tietojen kohdalla jäsen-sovelluksessa, tai jos kirjautujalla on suuremmat käyttöoikeudet (esim. yhdistyksen sihteeri), näkyy tämä linkki jo päävalikossa. Tämän jälkeen siirrytään äänestämään Siirry äänestämään.

Äänestyksessä voidaan äänestää vain kerran. Sivulla käyntiä ei katsota äänestykseksi. Äänestys rekisteröidään vasta, kun olet tehnyt toiminnon Lähetä vastaus. Äänestys antaa onnistuneen kirjauksen yhteydessä tarkistenumeron, jonka voi halutessaan ottaa ylös, jos haluaa myöhemmin tietää, mitä on vastannut.

Mikäli et löydä äänestyslinkkiä jäsensivuilta tai kohtaat muita ongelmia äänestämisessä, ota yhteyttä Kokoomusnuorten pääsihteeri Kristian Kyllöseen sähköpostitse (kristian.kyllonen@kokoomusnuoret.fi).

Huom!

Palveluntuottajan teknisen virheen takia jäsenäänestys oli auennut jo aamulla 8.11.2019. Äänestys suljettiin heti virheen tultua ilmi. Kiitos aktiivisille jäsenille tiedoksiannosta! Aamulla 8.11. annetut äänet on mitätöity, ja äänensä antaneiden jäsenten tulee suorittaa äänestys uudelleen ennalta ilmoitetun aikataulun mukaisesti.

Jäsenäänestys alkaa normaalisti kaikkien äänioikeutettujen jäsenten osalta perjantaina 8.11.2019 klo 16:00 alkaen, ja päättyy perjantaina 15.11.2019 klo 16:00.

Puheenjohtajaehdokkaat löydät täältä

ÄÄNESTÄÄ VOIT TÄÄLLÄ

Lisätietoja:

TAKAISIN YLÖS