Helsingin Kokoomusnuoret

Liity Kokoomusnuoriin!

Yhteystiedot

Helsingin Kokoomusnuorten piiritoimisto koordinoi ja toteuttaa kokoomusnuorten käytännön toimintaa Helsingissä. Autamme mielellämme kaikissa mieltäsi askarruttavissa kokoomusnuoriin liittyvissä kysymyksissä.

Helsingin Kokoomusnuoret ry
Töölönkatu 3 A, 4.krs
00100 HELSINKI

Helsingin Kokoomus

Kolehmainen Saska

Kolehmainen Saska

Helsingin Kokoomusnuorten puheenjohtaja

saska.kolehmainen@gmail.com

+358 45 3118902

Koskinen Jim

Koskinen Jim

Helsingin Kokoomusnuorten varapuheenjohtaja, Ympäristö- ja yhdyskuntapoliittisen verkoston johtoryhmän jäsen

jim.koskinen@gmail.com

+358 40 9677779

Vähäsilta Vilhelm

Vähäsilta Vilhelm

Helsingin Kokoomusnuorten järjestökoordinaattori

vilhelm.vahasilta@kokoomusnuoret.fi

+358 45 119 4924

Helsingin Kokoomusnuorten piiri- ja paikallistoiminnan tukeminen, jäsenyyteen liittyvät asiat

Helsingin Kokoomusnuoret

Helsingin Kokoomusnuoret ry on Kokoomuksen Nuorten Liiton piirijärjestö, jonka toiminta-alueena on Helsinki.

Arvomme pohjaavat vapauteen, vastuuseen ja kannustavuuteen. On tunnettava vastuunsa ja saatava elää vapaasti haluamallaan tavalla. Yhteiskunnan tulee kannustaa menestymiseen, ei vaikeuttaa sitä.

Haluamme tarjota nuorille paikan vaikuttaa, oppia uutta, saada verkostoja ja luoda koko elämän kestäviä ystävyyksiä. Tapahtumatarjontamme tarkoitus on tukea nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun, kouluttaa politiikan eri aihealueista sekä samalla tarjota mielekästä harrastustoimintaa, jonne jokainen on tervetullut juuri sellaisena kuin on hauskanpitoa unohtamatta.

Olitpa sitten kiinnostunut yksittäisestä asiakysymyksestä, hyvästä seurasta tai halukas ryhtymään pääministeriksi, me tarjoamme mahdollisuuden. Tervetuloa mukaan!

Helsingin Kokoomusnuoret Instagramissa

Kokoomuksen puoluekokous (14.6.–16.6.) lähestyy kovaa vauhtia. Puoluekokous on puolueen ylin päättävä elin ja aito mahdollisuus terävöittää puolueen linjaa. Kokoomusnuoret ja Kokoomusopiskelijat ovat jättäneet yhteisen aloitteen, joka on tässä esiteltynä.

Puoluekokousaloite: Eläkejärjestelmä vakuutusmuotoisesta henkilökohtaiseen rahastomalliin

🏦 Suomen eläkejärjestelmä perustuu siihen, että jokainen sukupolvi maksaa edellisen sukupolven eläkkeet. Elinajanodotteen noustessa ja syntyvyyden laskiessa eläkeläiset ovat yhä pienemmän joukon kannatettavana.

🏦 Eläkevastuut ovat yli 800 miljardia euroa, kun rahastoitu osuus on noin 200 miljardia. Tämä heikentyvässä huoltosuhteessa muistuttaa pyramidihuijausta.

🏦 Rahastoidun osuuden potentiaalia hukataan rajoittamalla riski ja tuotto-odotus alle monien yksityissijoittajien riskinsietokyvyn. Tämä on luonnollista etuusperusteisessa eläkejärjestelmässä, jossa tulevaisuuden eläkkeen maksaminen jää tulevien sukupolvien harteille.

🏦 Eläkejärjestelmän tulee varmistaa edellytykset hyvään elämään vanhoina päivinä. Pakollinen eläkejärjestelmä on tarpeellista sosiaaliturvaa niille, jotka eivät osaa säästää. Kuitenkin, kaikkien eläkkeiden pakottaminen heikosti tuottavaan rahastoon lisää maksutaakkaa tuleville sukupolville.

🏦 Kokoomuksen Nuorten Liitto ry ja Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry ehdottavat eläkejärjestelmän uudistamista sukupolvien tasa-arvoa varmistavaan muotoon. Eläkereformin tulisi turvata minimieläketaso kaikille ja mahdollistaa työntekijän itse säästämät sijoitusrahastot.
Itämeri on turvattava - sotilaita Ahvenanmaalle! 📣

Kokoomusnuoret, PS-Nuoriso ja KD Nuoret vaativat Suomen pysyvän sotilaallisen läsnäolon lisäämistä Itämerellä viestinä Venäjälle siitä, että Suomen ulkorajoja ei loukata. Venäjältä väläytettiin aluevesiensä ulkorajojen muuttamista Suomen ja Liettuan rajoilla. Keskeisin keino lisätä sotilaallista läsnäoloa ja siten Itämeren turvallisuutta on remilitarisoida Ahvenanmaa.

“Suomella ei ole varaa olla sinisilmäinen, sillä todistettavasti Putinin Venäjä uskoo vain kovia keinoja. Demilitarisoiti on historiallinen jäänne, eikä se enää palvele nykyisiä turvallisuustarpeitamme. Lopulta sotilastoiminnan laajentaminen saaristoon ei ole kovin äärimmäinen teko, vaan Ahvenanmaan alue sidottaisiin yhteen koko muun Suomen puolustuspoliittisen päätöksentekoon. Kuitenkin Ahvenanmaan remilitarisointi lähettäisi vahvan viestin itänaapurillemme meidän sitoutumisesta Itämeren puolustamiseen", painottaa Kokoomusnuorten puheenjohtaja Binga Tupamäki.

“Suomen ei tule sitoa itseään sopimuksiin, jotka on luotu heikentääkseen suomalaisten kykyä puolustautua ulkoista uhkaa vastaan. Venäjä ei kansainvälisistä sopimuksista välitä ja se tulee väistämättä käyttämään demilitarisoinnin synnyttämää turvallisuusaukkoa hyväkseen tilaisuuden tullen. Kun Venäjä nyt pyrkii aiheuttamaan sekaannusta kotipihallamme, on velvollisuutemme varmistaa, että kaikkia suomalaisia voidaan suojella”, terävöittää Perussuomalaisen Nuorison puheenjohtaja Lauri Laitinen.

"Ahvenanmaan demilitarisointi estää Suomen ja Nato-maiden varautumista Itämerellä. Suomen ja Naton etu olisi, että harjoitukset ja sotilaallinen läsnäolo Ahvenanmaalla sallittaisiin. Varautuminen on viime kädessä Suomen ja suomalaisten olemassaolon puolustamista. Tässä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa Ahvenanmaan demilitarisoinnista hyötyy ennen kaikkea Venäjä, joka on valmis rikkomaan yhteisiä sääntöjä”, lataa KD Nuorten puheenjohtaja Jere Tuononen.
Kokoomuksen puoluekokous (14.6.–16.6.) lähestyy kovaa vauhtia. Puoluekokous on puolueen ylin päättävä elin ja aito mahdollisuus terävöittää puolueen linjaa. Kokoomusnuoret on jättänyt seitsemän aloitetta, jotka esitellään sosiaalisen median kanavillamme yksitellen.

Aloite 6: Suomesta liittovaltio – alueuudistus remonttiin!
 
🦁 Nykyinen järjestelmä on hallinnollisesti liian raskas. Suomessa on 309 kuntaa ja 21 hyvinvointialuetta sekä vahva keskusjohtoinen valtio. 
 
🦁 Alueuudistuksen korjaaminen on väistämättä edessä. Hyvinvointialueita on yhdistettävä sekä niiden rahoituspohja on varmistettava. Keskusjohtoisesta mallista tulisi siirtyä paikalliseen hallitsemiseen. Nyt on oivallinen hetki muuttaa hyvinvointialueiden luoma väliporras toimivampaan malliin.
 
🦁 Kokoomusnuoret ehdottaa, että Suomi siirtyisi itsehallinnolisten alueiden järjestelmään. Suomesta tulisi siten liittovaltio, jossa valta aidosti rakentuu alhaalta ylöspäin.
 
🦁 Tämä loisi alueille laajat oikeudet, jotka mahdollistaisivat niiden kehittämisen paikallisten tarpeiden mukaan. Kaikki tehtävät, joita ei ole välttämätöntä hoitaa valtion tasolla, siirretään alueiden hoidettavaksi. Näin ollen alueet huolehtisivat sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi esimerkiksi aluekehityksestä ja elinkeinopolitiikasta.

🦁 Hajautettu valta luo fiskaaliseen federalismiin pohjautuvan terveen kilpailun osavaltioiden välillä. Alueet olisivat itsenäisiä taloudellisia toimijoita: osavaltioiden velkoja ei taata tai makseta pois valtion toimesta. Tämä ylläpitäisi talouskuria, kun valtion piikki ei ole aina auki.
 
🦁 Alueet voisivat kilpailla toistensa kanssa verotuksen, palveluiden ja sääntely-ympäristön kautta. Mahdollisuus eriytyä kannustaa alueita kehittämään omia vahvuuksiaan ja korjaamaan heikkouksiaan. Liittovaltiomalli edistäisi koko Suomen taloudellista ja sosiaalista kehitystä.

🦁 Suomen hallintorakenne vaatii kipeästi uudenlaista ajattelua. Kokoomusnuorten liittovaltioajatus sisällyttää 1) alueiden määrän supistamisen 5–10 alueeseen, 2) valtion tehtävien siirtäminen alueille ja 3) itsehallinnon, mm. verotusoikeuden.

Lue aloite nettisivuiltamme, linkki biosta löytyvässä Linktreessä!
Kokoomuksen puoluekokous (14.6.–16.6.) lähestyy kovaa vauhtia. Puoluekokous on puolueen ylin päättävä elin ja aito mahdollisuus terävöittää puolueen linjaa. Kokoomusnuoret on jättänyt seitsemän aloitetta, jotka esitellään sosiaalisen median kanavillamme yksitellen.

Aloite 5: Opiskelijat pois valtion rahoittamista lukaaleista

🏠 Opiskelijat siirrettiin vuoden 2017 alussa yleisen asumistuen piiriin, mikä tuli yhteiskunnalle erittäin kalliiksi.

🏠 Uudistus kannusti opiskelijat hankkimaan aiempaa kalliimpia vuokra-asuntoja, sillä halvemman asunnon valitseminen pienensi tuen määrää. Opiskelijoiden asumistuen tulisi kannustaa asumaan edullisesti, kuten soluasunnoissa.

🏠 Ennen opiskelijoille maksettiin opintotuen asumislisää, jonka enimmäismäärä oli 201,60€ kuukaudessa. Yleisen asumistuen piiriin siirtymisen jälkeen yksin asuvan opiskelijan keskimääräinen asumistuki on ollut 340–387€ kuukaudessa, enimmillään jopa 465€.

🏠 Nykyisin yleisen asumistuen saajista 43% on opiskelijaruokakuntia. Yleiseen asumistukeen siirtymisen jälkeen opiskelijoiden saamat asumisen tuet ovat kasvaneet noin 335 miljoonalla. Voittajia ovat yksiöissä asuvat opiskelijat, ja pariskunnille on usein kannattavampaa asua erillään.

🏠 Suora vuokraan sidottu asumistuki ei kannusta etsimään edullisinta asumismuotoa. Yksiöasuminen on yleistynyt, ja soluasuntojen paikkoja on tyhjänä ympäri Suomen. Solut tulisi olla riittävä tuettu asumismuoto opiskelijoille.

🏠 Yli 300 miljoonan lisätuki opiskelijoiden asumiseen on tehotonta resurssien käyttöä, eikä elintasokorotus maksa itseään takaisin yhteiskunnalle. Opintotuen asumislisän tason tulisi kannustaa valitsemaan edullisempia asumismuotoja tai osallistumaan asumiskustannuksiin.

🏠 Opiskelijat saavat myös opintorahaa 279,38€ kuukaudessa ja opintolainaa elokuusta 2024 alkaen 850€ kuukaudessa. Opintojen ollessa maksuttomia, opiskelijoiden asema on Suomessa erittäin hyvä, eikä asumistuen muuttaminen takaisin opintotuen asumislisäksi heikentäisi sitä merkittävästi.

🏠 Kokoomusnuoret ehdottaa, että opiskelijat siirretään takaisin opintotuen asumislisän piiriin yleisestä asumistuesta.

Lue aloite nettisivuiltamme, linkki biosta löytyvässä Linktreessä!
Onko pojat unohdettu? 📣

Tänään 16.5. vietetään kansainvälistä poikien päivää. Tämä saattaa yllättää monia, sillä päivästä ei juuri puhuta. Se ei juurikaan näy mediassa tai poliitikkojen ja johtavien tasa-arvoinstituutioiden ulostuloissa, vaikka poikien pärjäämisestä on kasvava huoli.

Pojat ovat paljon suuremmassa riskissä syrjäytyä, ja ylipäänsä enemmistö syrjäytyneistä suomalaisista on nuoria miehiä. Nuoret miehet ovat myös akateemisesti aliedustettuja. Miehet ovat selvässä vähemmistössä lukio- ja korkeakouluopiskelijoiden määrässä, ja eriytyminen on havaittavissa jo koulupolun alkupäässä.

Poikien oppimismenestyksen ongelmiin tulisi pureutua suuremmalla vakavuudella. Jopa joka kahdeksannella peruskoulun päättävällä pojalla ei ole riittävää kirjoitus- ja lukutaitoa. Suomessa sukupuolten välinen ero koulutuksessa on OECD-maiden suurimpia.

“Vastaukseksi ei kelpaa, että poikien pitäisi opiskella ahkerammin. Koulujärjestelmämme ei ole osannut ottaa huomioon poikien tarpeita. Voisiko olla niin, että suomalaisen koulutuksen rakenteet ovat tällä hetkellä epäreiluja pojille?” Kokoomusnuorten puheenjohtaja Binga Tupamäki kysyy.

Kannanoton pääset lukemaan kokonaisuudessaan kokoomusnuoret.fi -sivuilta tai bion linkistä! 📲
Kokoomuksen puoluekokous (14.6.–16.6.) lähestyy kovaa vauhtia. Puoluekokous on puolueen ylin päättävä elin ja aito mahdollisuus terävöittää puolueen linjaa. Kokoomusnuoret on jättänyt seitsemän aloitetta, jotka esitellään sosiaalisen median kanavillamme yksitellen.

Aloite 4: Täysi omistusoikeus kuoleman jälkeenkin: lakiosa poistettava!

📝 Omistusoikeus on perustavanlaatuinen ihmisoikeus. Omistusoikeuteen kuuluu oikeus päättää omasta omaisuudestaan ja myös määrätä omaisuutensa kohtalosta kuoleman jälkeen testamentilla. 

📝 Kuitenkin Suomen laki rajaa omistusoikeutta merkittävällä tavalla, sillä perinnössä on lakiosa rintaperillisille. Tämän seurauksesta 50 % omaisuudesta menee pakolla lapsille.

📝 Perintökaari mahdollistaa kyllä testamentilla perinnöttömäksi tekemisen, mutta vain jos perillinen on tahallisella rikoksella syvästi loukannut perittävää, hänen perimispolvessansa olevaa sukulaistaan tai tämän jälkeläistä tai viettänyt jatkuvasti kunniatonta ja epäsiveellistä elämää. Tämän soveltaminen käytännössä on hyvin epäselvää ja epävarmaa. Perintökiistat ovat vaikeita selvittää ja kuormittavat oikeusjärjestelmäämme.

📝 Lakiosa perustuu ajatukseen siitä, että lapsella olisi aina oikeus vanhempiensa omaisuuteen. Kokoomusnuoret näkee vanhempien ja lapsien väliset oikeudet ja velvollisuudet hyvin epäsymmetrisinä. Vanhemmalla on ollut lasta kohtaan elatusvelvollisuus, mutta lapsella ei ole mitään velvollisuuksia vanhempiaan kohtaan.

📝 Ääritapauksissa lapsi on voinut hylätä vanhan vanhempansa vuosikymmeniksi ja sitten vasta vaatia taloudellista etua kuolintapauksessa.

📝 Kokoomusnuoret kuitenkin tunnistaa, että rintaperillisen ollessa esim. alaikäinen, hänen asemansa on erityisen suojan alla. Siksi Kokoomusnuoret ehdottaa lakiosamääräyksen poistamista silloin kun rintaperillinen ei ole perittävän holhouksen alla.

Lue aloite nettisivuiltamme, linkki biosta löytyvässä Lintreessä!
Kokoomuksen puoluekokous (14.6.–16.6.) lähestyy kovaa vauhtia. Puoluekokous on puolueen ylin päättävä elin ja aito mahdollisuus terävöittää puolueen linjaa. Kokoomusnuoret on jättänyt seitsemän aloitetta, jotka esitellään sosiaalisen median kanavillamme yksitellen.

Aloite 3: ESG ei saa vaarantaa Euroopan turvallisuutta

🪖 Venäjän pitkittynyt hyökkäyssota Ukrainaan on laittanut Euroopan unionin uuden haasteen eteen. Puolustusteollisuuden tuotanto laahaa, eikä puolustustarvikkeita ole kyetty tuottamaan Ukrainan tarpeiden mukaisesti. 

🪖 ESG (Environmental, Social, and Governance) -kriteerit ovat kestävän kehityksen mittareita, jotka keskittyvät ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hallintoon. Vaikka ajatuksena on edistää eettisempää toimintaa, sille voi antaa paljon kritiikkiä.

🪖 Euroopan investointipankki (EIP) olisi paras mahdollinen rahoittaja puolustusteollisuuden eri yrityksille, jotka ovat strategisesti merkittävässä roolissa Euroopassa. Lisäpanos edellyttää tuotantomäärän nostamista, mutta EIP ei pysty ESG-sääntöjensä takia tätä tukemaan.

🪖 ESG estää puolustusteollisuuden tukemisen, sillä se on ESG:lle hyväksymätöntä aseellista toimintaa. Lisäksi ESG-arviointien suurimpia haasteita ovat niiden epäjohdonmukaisuus ja standardoinnin puute. ESG on kohdannut kritiikkiä myös sen politisoitumisen ja ideologisten näkemysten vuoksi.

🪖 Lisäksi ESG on johtanut myös siihen, että saksalaiset eläkerahastot eivät voi enää kriteeriensä vuoksi sijoittaa Suomen valtion velkakirjoihin. Suomi ei ole halunnut allekirjoittaa kansainvälistä sopimusta, jossa tärkeät Puolustusvoimien käyttämät ammukset - kuorma-ammukset - kiellettäisiin. Puolustusvoimien mukaan näillä ammuksilla on merkittävä maanpuolustustehtävä. 

🪖 On selvää, että ESG-kriteerit eivät ole onnistuneet palvelemaan kokonaisturvallisuutta. Toimimaton ESG-kriteeristö ampuu meitä itseämme jalkaan.

🪖 EIP:n tulisi hylätä toimimaton ESG-kriteeristönsä ja aukaista rahoituskanavansa puolustusteollisuuden yrityksille. Euroopassa on sota, ja EU:n kaikkien organisaatioiden on oltava mukana sen voittamisessa.

Lue aloite nettisivuiltamme, linkki biosta löytyvässä Linktreessä!
Kokoomusnuoret ja meidän eurovaaliehdokkaamme toivottavat hyvää Eurooppa-päivää kaikille! 🇪🇺

Tule tapaamaan loistavia eurovaaliehdokkaitamme tänään seuraaviin tilaisuuksiin:

💙

Sakari Pääkkö, @sakaripaakko:

Eurooppa-päivän kahvit Kuopiossa
Klo 10–11
Kokoomuksen vaalikahvila (Haapaniemenkatu 21 B, Kuopio)

Raatihuoneentorin Eurooppa-iltapäivä Kajaanissa
Klo 13–16
Kajaanin Raatihuoneentori (Kauppakatu 32, Kajaani)

💙

Maria Miala, @mariiamiala:

Nuorten euroiltama Seinäjoella
Klo 20–>
Tornisauna Seinäjoki (Puskantie 38T, 8. krs., Seinäjoki)

💙

Sauli Seittenranta, @saletsus:

Eurooppa-päivä Vähätorilla Turussa
Klo 11–15
Turun Vähätori (Linnankatu, Turku)
Kokoomuksen puoluekokous (14.6.–16.6.) lähestyy kovaa vauhtia. Puoluekokous on puolueen ylin päättävä elin ja aito mahdollisuus terävöittää puolueen linjaa. Kokoomusnuoret on jättänyt seitsemän aloitetta, jotka esitellään sosiaalisen median kanavillamme yksitellen.

Aloite 2: Sukupuolikiintiöistä on luovuttava

👉 Tällä hetkellä tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin mukaan julkisiin toimielimiin (esim. hallitukset ja lautakunnat) tulee valita naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia.

👉 Kyseinen kohta tasa-arvolaissa ei tosiasiallisesti aja kokoomuksen tavoittelemaa mahdollisuuksien tasa-arvoa. Tasa-arvon toteutumista ei voida arvioida vain tarkastelemalla tilastollista jakaumaa naisten ja miesten välillä. On tilastollinen tosiasia, että naiset ja miehet hakeutuvat omaehtoisesti hieman eri painotuksella eri aloille tai eri tehtäviin. Siksi eri tehtäviä hoitaviin lautakuntiin voi pyrkiä epätasapainoinen määrä miehiä ja naisia, eikä tämän voida katsoa johtuvan epätasa-arvosta.

👉 Sukupuolijakauman tasaisuusvaatimus menee tässä tapauksessa harhaan ja aiheuttaa enemmän harmia kuin hyötyä. Aito sukupuolineutraali politiikka tarkoittaa, että pätevin ehdokas valitaan sukupuolesta riippumatta.

👉 Käytännön tasolla sukupuolikiintiöt ovat erityisen suuri ongelma pienissä kunnissa, kun kunnan luottamuspaikkoja jaetaan erityisesti kuntavaalien jälkeen. Laki johtaa siihen, että luottamuspaikkaneuvotteluissa kuulutetaan paikan olevan “naispaikka” tai “miespaikka”, sillä hallituksen tai lautakunnan kokoonpano vaatii toista sukupuolta lain edellyttämän tilastollisen tasapainon säilyttämiseksi. 

👉 Tämän takia joudutaan valitsemaan joskus sellaisia henkilöitä, joilla ei ole paras mahdollinen osaaminen tai motivaatio kyseiseen tehtävään. Joskus valittu henkilö olisi hyvin voinut luovuttaa paikkansa motivoituneelle henkilölle, mutta toisen sukupuoli estää tämän. ”Oikeat henkilöt oikeille paikoille” -periaate paikkajaoissa ei tällöin toteudu.

Lue aloite nettisivuiltamme, linkki biosta löytyvässä Linktreessä!
Tervetuloa oppimaan uutta ja pitämään hauskaa Kokoomusnuorten kesälukioon eli Politiikan Approbaturin 53. vuosikurssille 5.–11.8.!

Politiikan Approbatur, eli ystävien kesken Appro, tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden oppia uutta politiikan eri alueilta, kehittyä politiikan tekemisessä käytännössä sekä valaista itseään kokoomuksen historiasta ja kokoomuslaisesta aatteesta. Approlla syvennytään politiikan polttaviin aiheisiin ja kokoomuslaiseen aatteeseen nimekkäiden asiantuntijoiden johdolla hienoja ja juhlallisia perinteitä unohtamatta.

Politiikan Approbatur on täydellinen tapahtuma sekä kokeneille, että toiminnassa aloittaville aktiivisille kokoomusnuorille. Huomioithan, että tapahtuman ikäraja on 18 vuotta.

Miten mukaan?

Tapahtumalle haetaan vastaamalla haku- ja ilmoittautumislomakkeen kysymyksiin (lomake löytyy biosta löytyvästä Linktreestä tai osoitteesta bit.ly/Appro24). Viimeinen haku- ja ilmoittautumisajankohta on 12.06. klo 18.00.

Tapahtuman hinta on 250 €. Tapahtumamaksu maksetaan myöhemmin lähetettävän laskun perusteella. Tapahtuman hintaan sisältyy niin majoitus, ruokailut kuin myös huikea ohjelma.

Kun haet tapahtumaan, ilmoittautumisestasi tulee sitova ja peruutus on mahdollista 12.06. klo 18.00 asti. Jos ilmoittautumisen peruu tämän päivän jälkeen, rahat palautetaan / lasku mitätöidään vain lääkärintodistusta vastaan. Lähetetyllä hakemuksella sitoudut maksamaan perutun osallistumisen muissa tapauksissa, mikäli tulet valituksi vuosikurssille.

Saat tiedon valinnastasi mukaan ennen juhannusta.

Lisätiedot, peruutukset ja muut tiedustelut:

Antti Järvensivu
Koulutussuunnittelija
antti.jarvensivu@kokoomusnuoret.fi
Kokoomuksen puoluekokous (14.6.–16.6.) lähestyy kovaa vauhtia. Puoluekokous on puolueen ylin päättävä elin ja aito mahdollisuus terävöittää puolueen linjaa. Kokoomusnuoret on jättänyt seitsemän aloitetta, jotka esitellään sosiaalisen median kanavillamme yksitellen.

Aloite 1: Perhelääkärimalli ja vakuutuspohjainen terveydenhuolto Suomeen

💙 Sote-uudistuksen toteuttaminen hyvinvointialueuudistuksena on osoittautunut epäonnistumiseksi. Tällaista jäykkää mallia ei ole myöskään missään muualla maailmalla.

💙 Sosiaali- ja terveyspalvelut imevät miljardeja enemmän kuin mitä on niille allokoitu. Tällä kustannusten nousulla vuonna 2027 menot olisivat 7 miljardia enemmän kuin suunniteltu.

💙 Suomen on rakennettava kestävämpi terveydenhuoltojärjestelmä. Valtiorahoitteisen ja raskaaseen julkiseen sektoriin pohjautuvan mallin sijaan ratkaisuja on etsittävä muualta.

💙 Esimerkiksi Hollantia pidetään yhtenä terveydenhuollon mallimaana. Hollannin menestys perustuu siihen, että perusterveydenhuollon ja perhelääkärien asema on vahva. Yhtenä järjestelmän etuna on myös terveydenhuollon yhtenäisyys; siellä ei ole päällekkäisiä julkisen, yksityisen ja työterveyshuollon järjestelmiä kuten Suomessa.

💙 Hollannin terveydenhuolto rahoitetaan lakisääteisellä sairausvakuutuksella, joka on pakollinen kaikille. Valtio tukee sairausvakuutusta, jos kansalaisen vuositulot jäävät alle 32 000 euron.

💙 Hollannissa yksittäiselle perhelääkärille on listautuneita potilaita n. 2300. Vastaanotolle pääsee 1-3 päivän aikana ja lisäksi lääkärit voivat tehdä kotikäyntejä. Perhelääkäreiden tiivis yhteys erikoislääkäreihin ja sairaaloihin auttaa hoitopolun turvaamisessa. Potilas hakeutuu perhelääkärin lähetetteen tai päivystyksen kautta erikoissairaanhoitoon.
 
💙 Kokoomusnuoret katsoo, että terveyspalveluiden pelastamiseksi Suomen tulisi siirtyä vakuutuspohjaiseen terveydenhuoltojärjestelmään. Tässä mallissa kansalaiset tai heidän työnantajansa maksavat terveysvakuutusmaksuja jotka kattavat tarvittavat terveydenhuoltopalvelut. Mallissa puretaan hallinnollista rasitetta, taataan valinnanvapaus sekä korjataan rahoituspohjan kestävyys.

Lue aloite nettisivuiltamme, linkki biosta löytyvässä Linktreessä!
Kesäiset kelit hellii, mutta niin hellii myös nämä tulevien viikkojen loistavat tapahtumat ☀️ 

Nautitaan yhdessä kauniista säästä ja porvarillisesta seurasta! 💙
Hallitus jätti helpot keinot käyttämättä 📣

"Petteri Orpon hallitus on saanut päätökseen ensimmäisen kehysriihensä. Vaikea taloustilanne ja uhkaava velkakurimus tarkoittavat kovia kolmen miljardin sopeutustoimia. Tällä vaalikaudella toteutettavat 5,5 miljardin suorat menosäästöt ovat historiallisen suuret. 

Kokoomusnuoret kiittää hallitusta vahvasta tahtotilasta Suomen julkisen talouden tasapainottamiseksi. Kokoomusnuoret kuitenkin ihmettelee, miksi hallitus ei toteuttanut yhä jäljellä jääviä helpohkoja sopeutuskeinoja, vaan päätti sen sijaan kurittaa ahkeraa veronmaksajaa yhä ahneemman verokarhun muodossa. Kokoomusnuorten mielestä tämä on väärä linja."

Kannanoton pääset lukemaan kokonaisuudessaan kokoomusnuoret.fi -sivuilta tai bion linkistä! 📲
Tervetuloa Snellman-seminaariin Helsingin Suomalaiselle Klubille lauantaina 4.5.2024! 💙

Seminaariosuuden järjestää Snellman-säätiö, joka korvaa kaukaa tuleville osallistujille matka- sekä majoituskulut. Lisätietoa korvauksista löydät ilmoittautumislomakkeelta.

Ilmoittaudu mukaan Snellman-seminaariin biosta löytyvän linkin kautta. Hotellimajoitusta varten tulee ilmoittautua viimeistään 26.4.2024 klo 16.00. Peruutukset ilmoitetaan Kokoomusnuorten koulutussuunnittelija Antti Järvensivulle.

Lisätiedot:

Antti Järvensivu
Koulutussuunnittelija
antti.jarvensivu@kokoomusnuoret.fi

Tapahtuman alustava aikataulu ja ohjelma: 

11.15 Ilmoittautuminen avautuu, lounas

12.30 Seminaarin avaus ja keynote Euroopan Unionin tulevaisuus – säätiön puheenjohtaja Jyrki Katainen

Miltä Euroopan ja EU:n tulevaisuus näyttää? Mitä tuleva parlamenttikausi tuo tullessaan? - Jyrki Kataisen haastattelussa Mepit Sirpa Pietikäinen ja Henna Virkkunen sekä kesän EU-vaaleissa ehdolla olevat kansanedustaja, kenraalimajuri evp Pekka Toveri sekä Maria Miala ja Henriina Rantala. 

Kohti kevään puoluekokousta – ehdokkaat tentissä, mukana mm. puolustusministeri Antti Häkkänen, kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen ja kansanedustajat Jarno Limnéll sekä Karoliina Partanen.

Seminaarin päätössanat ja stipendien jako, säätiön puheenjohtaja Jyrki Katainen

Seminaaripäivän ja ehdokastentin juontavat Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Henriina Rantala ja Kokoomusnuorten puheenjohtaja Binga Tupamäki.

Seminaari päättyy stipendien jakoon ja cocktailtilaisuuteen noin klo 16.30.
Puheenjohtajamme @bingatupamaki on huomenna 16.4. klo 6.45 MTV3:n Huomenta Suomessa keskustelemassa hallituksen 15.–16.4.2024 kehitysriihestä muiden poliittisten nuorisojärjestöjen kanssa 📺

Olethan huomenna aamulla kuulolla! 💙

@mtvhuomentasuomi
#kokoomusnuoret #huomentasuomi #mtvuutiset
Kokoomusnuorten perinteikkäät Summer Gamesit rantautuvat tänä vuonna Lapualle 24.–26.5. "Kesäpelit" on oivallinen paikka starttailla kesä ja viettää muutama päivä hyvässä seurassa perinteiden äärellä Pohjanmaalla.

Tapahtuma on avoin kaikille kokoomusnuorille tai Kokoomusnuorten toiminnasta kiinnostuneille 15–30-vuotiaille. Olitpa sitten jo pitkään Kokoomusnuorissa toiminut konkari taikka vasta liittymistä harkitseva, olet juuri oikea henkilö osallistumaan Gameseille.

Summer Gamesien teemana on tänä vuonna maanpuolustus ja aiheen tiimoilta meitä saapuu evästämään mm. Paula Risikko, Aleksi Jäntti sekä runsas kattaus alan ja viiteryhmien kovimpia ammattilaisia! 🔥

Tapahtuman ilmoittautumislomakkeen sekä lisätiedot löydät osoitteesta bit.ly/KNL-SG2024 tai biosta löytyvän Linktreen kautta!

Lisätietoja voi tiedustella myös liiton koulutussuunnittelija Antti Järvensivulta (antti.jarvensivu@kokoomusnuoret.fi) 💙
Tule juhlistamaan vappua Pääsihteerin Wappubooleille! Tämä kokoomusnuorten jo perinteeksi muodostunut vappuperinne kerää yhteen kokooomusnuoria, kutsuvieraita, sidosryhmiä sekä politiikasta kiinnostuneita nuoria juhlimaan vappua ja viettämään aikaa yhdessä.

Tapahtumapaikka on Kokoomuksen puoluetoimiston aula ja Mannerheim-sali osoitteessa Töölönkatu 3, 4.krs, Helsinki. Tilojen esteettömyydestä voit kysellä tarkemmin koulutussuunnittelija Antti Järvensivulta. Tapahtuma on maksuton ja tarjolla on ku-ku-kuplivaa sekä perinteisiä vappumunkkeja.

Piipahda nopeasti paikalla tai viivy pidempäänkin. Tähän tapahtumaan ovat kaikki tervetulleita riippumatta siitä, mihin poliittisella nelikentällä sijoittuu!

14:45 Ovet auki
15:15 Pääsihteerin alkusanat
Vapaa sana
16:00 Pääsihteeri Kahoot!
16:30 Bingan Singa - Karaoke
17:30 Tapahtuma päättyy

Lisätietoja tapahtumasta voit kysellä liiton koulutussuunnittelija Antilta (antti.jarvensivu@kokoomusnuoret.fi, 0440348510).

Nähdään Wappumerkeissä! 🎉
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Cannot add access token directly to the shortcode.
Paul Brooker flickr.com/trojanllama

Helsingin Kokoomusnuorten paikallisyhdistykset

Helsingin Kansalliset Nuoret ry

Helsingin Kokoomuksen Nuoret ry

Stadin Kokoomusnuoret ry

Vapauta kartta

Lukitse kartta

TAKAISIN YLÖS