Kokoomusnuori, 2/12

Porvari

Suomen vaikutusvaltaisimmalla poliittisella nuorisojärjestöllä on tietysti oma pää-äänenkannattajansa.Kokoomusnuori on Kokoomuksen Nuorten Liiton julkaisema poliittinen aikakauslehti ja jäsenlehti. Lehdestä ilmestyy vuoden aikana kahdesta neljään numeroa. Kukin numero rakentuu ajankohtaisteemojen ja liiton tavoiteohjelmakirjausten antamien suuntaviivojen mukaisesti. Kokoomusnuori-lehti tarjoaa luettavaksi laadukkaita ja mielenkiintoisia poliittisia haastatteluja ja debatteja. Lisäksi lehdessä esitellään liiton tapahtumia ja toimintaa sekä annetaan tilaa jäsenistön mielipidekirjoituksille.Lisäksi palautetta ja mielipidekirjoituksia voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen lehti@kokoomusnuoret.fi.