keskiviikkona

2.6.2021

18.00–19.00

Online event

Itäraja Nato-rajaksi Ilkka Kanervan kanssa

Sekä maailmalla että Suomessa tapahtuu! Itänaapurimme Venäjä näyttää voimaa Itä-Euroopassa, laatii listoja ”epäystävällisistä” valtioista ja suorittaa maailmalla vähintäänkin kyseenalaisia operaatioita. Suomessakin maanpuolustuksen tulevaisuus on noussut keskusteluun asevelvollisuuden uudistamisen ja hävittäjähankintojen myötä. Olisiko kuitenkin vihdoin aika ottaa seuraava askel ja liittyä Natoon?
Liity seuraamme keskustelemaan näistä aiheista, kun meille puolustuspolitiikan ajankohtaisista teemoista tulee kertomaan kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva! Kuulemme tapahtumassa edustaja Kanervan alustuksen aiheesta, ja lisäksi hänelle on mahdollista esittää aiheeseen liittyviä kysymyksiä.
Tapahtuman lopussa on myös tarjolla Helsingin Kokoomusnuorten oma yllätys!
Tapahtuma järjestetään vallitsevan epidemiatilanteen vuoksi etäyhteyksin Microsoft Teams -alustalla. Tapahtuma on maksuton, ja tapahtumaan voi osallistua seuraavasta linkistä: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzhjODkwYzEtMDhkZi00ZTE5LWFlZGUtZTEzY2Q3NDQ0ODA1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22439f3501-64c9-4e4f-bdba-2099529f2a54%22%2c%22Oid%22%3a%22a1f982c9-10e2-4f01-b176-ff05deb0653e%22%7d
Tapahtuman Facebook-sivulle pääsee seuraavasta linkistä: https://www.facebook.com/events/156842949730956
Tervetuloa!
TAKAISIN YLÖS