torstaina

17.12.2020

18.00–19.00

Verkossa

Kuntavaalien ABC: Questions & Answers

Varsinais-Suomen Kokoomusnuorten sarja kuntavaalikoulutuksia jatkuu ja seuraavaksi pääsemme esittämään kysymyksiä Turun kaupunginvaltuutettu Alvar Eurolta sekä Turun Kokoomuksen puheenjohtaja liikuntalautakunnan puheenjohtaja Sini Häkkiseltä.

Kysymyksiä voi lähettää etukäteen myöhemmin ilmoitettavaan googleformsiin.

Tervetuloa!

MITÄ? Kuntavaalien ABC: questions & answers
MILLOIN? 17.12.2020
MISSÄ? Verkossa https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWM1MmI2ZWEtYzQ4Yy00YWY2LThkM2QtNTRlMjhkYzRmOGI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224f18ef22-41ae-4d27-ab68-9f53112a65b1%22%2c%22Oid%22%3a%22023f88a7-a389-4161-917e-9d7f9c68ca2c%22%7d

Yhteystiedot:
Maria Yli-Jama
varapuheenjohtaja
+358 44 734 5505
maria.ylijama@gmail.com

Roosa Kesti
järjestökoordinaattori
+358 40 969 5959
roosa.kesti@kokoomusnuoret.fi
TAKAISIN YLÖS