maanantaina

15.3.2021

18.00–19.30

Teams

Pohjanmaan Kokoomusnuorten uusien ilta ft. Antti Häkkänen

Tervetuloa Pohjanmaan Kokoomusnuorten uusien iltaan maanantaina 15.3. klo 18 alkaen. Uusien ilta alkaa kokoomuksen kansanedustaja Antti Häkkäsen poliittisella tilannekatsauksella.
Mikäli lähipiirissäsi on Kokoomusnuorten jäsenyyttä harkitseva henkilö, on hänkin tervetullut mukaan uusien iltaan. Uusien ilta tarjoaa loistavan mahdollisuuden matalalla kynnyksellä tutustua liittomme toimintaan.
Uusien ilta järjestetään Teams-sovelluksen välityksellä. Tässä linkki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTlhNDU2ZTMtOTE3OS00MTFmLWE3NzctMmQyNTVjYjllMDVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219c60e6c-5021-410d-ab6c-c846673ae8ac%22%2c%22Oid%22%3a%22ea782a95-c57e-4af6-ae73-455bc4cdf36e%22%7d
TAKAISIN YLÖS