Kokoomusnuoret julkaisi leikkauslistansa

Tiedote

Kokoomuksen Nuorten Liitto julkaisi tänään vaaliohjelmansa, johon on listattu kokoomusnuorten tavoitteet valtion menojen leikkaamiseksi. Kokoomusnuorten Tulevaisuusohjelmaksi nimetty asiakirja vaatii, että valtion velanotto pysäytetään ja että kaikilla julkisen sektorin osa-alueilla aloitetaan 20-40 prosentin leikkaus- ja säästötoimenpiteet Ison-Britannian tapaan.

”Mitä nopeammin leikkaus- ja säästötoimenpiteet aloitetaan, sitä pienemmillä leikkauksilla selviämme. Nykyinen velkaantumispolitiikka on pois omasta hyvinvoinnistamme tulevaisuudessa. Jokainen vastuullinen poliitikko myöntää tämän ja uskaltaa kertoa jo ennen vaaleja, mistä valtion menoista on valmis karsimaan”, toteaa kokoomusnuorten puheenjohtaja, eduskuntavaaliehdokas Wille Rydman.
Kokoomusnuorten Tulevaisuusohjelman mukaan menojen karsimiseen ja toiminnan tehostamiseen täytyy olla valmis kaikilla hallinnonaloilla. Erityisiksi leikkauskohteiksi kokoomusnuoret listaa muun muassa kuntien valtionosuudet, turvapaikanhakijoiden sosiaalietuudet, kehitysavun ja korkovähennykset. Valtionyhtiöiden yksityistämistä ja kilpailuttamista kokoomusnuoret jatkaisi, mukaan lukien Yleisradio ja VR.

Tulevaisuusohjelmassaan kokoomusnuoret linjaa vaalitavoitteitaan myös muilta osin. ”Pelkkä mekaaninen leikkaaminen ei riitä, vaan pitää luoda edellytykset myös tulevaisuuden talouskasvulle”, Rydman muistuttaa. ”Työn verotuksen ja yhteisöverotuksen keventäminen kannattaa edelleen, jotta yrittäminen ja työnteko Suomessa kannattaisivat. Vastaavasti kulutus- ja haittaveroja voidaan korottaa. Oikein kohdennetut veronalennukset lisäävät taloudellista toimeliaisuutta ja parantavat Suomen kilpailukykyä”, Rydman jatkaa.

Kokoomusnuorten Tulevaisuusohjelma esittää myös, että työttömyysturvassa siirryttäisiin Suomessa ns. Tanskan malliin. Tanskassa työntekijöiden palkkaaminen ja irtisanominen on helpompaa, työttömyysturva suurempaa mutta lyhytkestoisempaa ja tarjotusta työstä kieltäytyminen pienentää työttömyysturvaa merkittävästi. Kokoomusnuorten mukaan Tanskan malli madaltaa työnantajan kynnystä palkata uusi työntekijä ja nostaa työntekijän kynnystä kieltäytyä tarjotusta työstä.
Kokonaisuudessaan kokoomusnuorten Tulevaisuusohjelman löydät: www.tulevaisuusohjelma.fi
Lisätiedot:

Wille Rydman, 050-5167651
Puheenjohtaja, Kokoomusnuoret
wille.rydman(a)kokoomusnuoret.fi
www.willerydman.fi

Ota kantaa