Postiäänestys Kokoomuksen Nuorten Liiton puheenjohtajasta kaudelle 2014–2015

Tiedote

Äänioikeutetuille postitetun äänestyskirjeen sisältö: ohjepaperi (sis. palautettava tietolomake), ehdokkaiden esitteet (2 kpl), äänestyslippu, pienempi äänestyskuori ja suurempi palautuskuori. Yhteensä kuusi (6) dokumenttia.

Ehdolle jäsenäänestyksessä ovat asettuneet

Matias Marttinen     http://www.matiasmarttinen.fi

Susanna Koski        http://susannakoski.fi/

Jäsenäänestyksestä Kokoomuksen Nuorten Liitto ry:n sääntöjen §6:

Ennen liittokokousta puheenjohtajasta järjestetään neuvoa-antava jäsenäänestys. Postitse käytävässä jäsenäänestyksessä äänioikeutettuja ovat liiton jäseninä olevien piirijärjestöjen ja paikallisyhdistysten henkilöjäsenet, jotka ovat ehdokasasettelun päättymiseen mennessä maksaneet kuluvan vuoden erääntyneen jäsenmaksunsa.

Postiäänestyksen äänestysaika alkaa 14 vuorokautta ennen liittokokouksen alkamispäivämäärää ja kestää yhden täyden kalenteriviikon. Määräaikaan annetuiksi luetaan ne äänet, joiden postileima on viimeistään viimeiseltä äänestyspäivältä.

Ohjeet äänen antamiseen neuvoa-antavassa jäsenäänestyksessä:

1. Kirjoita selkeällä tekstillä valitsemasi ehdokkaan sukunimi äänestyslippuun.

2. Taita äänestyslippu kahtia siten, että se sopii äänestyskuoreen (pienempi kuori). Sulje äänestyslippu äänestyskuoreen.

3. Täytä ohjepaperin alalaidan lomakkeeseen tietosi, leikkaa se irti ja sulje äänestyskuoren kanssa suurempaan kuoreen.

4. Toimita kirje postin kuljetettavaksi.

Sääntöjen mukaan hyväksytyksi lasketaan ääni, jonka postileima on aikaväliltä 8.8. – 15.8. Näiden ohjeiden vastaisesti toimitettu äänestyslippu hylätään.

Mikäli olet mielestäsi oikeutettu osallistumaan jäsenäänestykseen, mutta et ole kirjettä saanut, tai kirjeestä puuttui jotain, ota viipymättä yhteys yhteen seuraavista henkilöistä:


Järjestöpäällikkö Laura Heinonen

Puh. 041-434 7733

laura.heinonen@kokoomusnuoret.fi

 

Hallintopäällikkö Johanna Kalve

Puh. 040-838 9378

johanna.kalve@kokoomusnuoret.fi

 

Pääsihteeri Anssi Murtonen

Puh. 040-484 2642

anssi.murtonen@kokoomusnuoret.fi

Ota kantaa