Kuntapäättäjät, malttia veronkorotuksiin!

Tiedote

Suomen kuntien taloudellinen tulevaisuus näyttää heikolta. Kysymys sekä nykyisten että tulevien palveluiden rahoittamisesta nousee syksyn mittaan esille valtuustoissa kautta maan. Erityisesti uusmaalaisten kuntapäättäjien vastuu koko eteläisen metropolialueen, Suomen taloudellisen veturin, johdossa on huomattava. Nostopaineita kunnallisverolle on nähty monessa kunnassa – viimeisimpänä esimerkkinä keskustelu Espoon kunnallisveron nostamisesta.

– Ratkaisuehdotukset kuntatalouden vaikeuksien paikkaamisessa näyttävät monelta osin aukkojen tilkkimiseltä, eivätkä ratkaisut ole toistaiseksi olleet pidemmän päälle kestäviä. Kehityskulku on huolestuttava. Veroruuvin kiristystä on usein kuvailtu väliaikaisena tasapainottamisen keinona, mutta todellisuudessa kuntien keskimääräiset tuloveroprosentit ovat viime vuosina vain nousseet, muistuttaa Uudenmaan Kokoomusnuorten vastavalittu puheenjohtaja Mikko Laakso.

Uudenmaan Kokoomusnuoret kannattaakin avointen, toimivien ja kuntalaisten valinnanvapautta lisäävien toimintamallien, kuten esimerkiksi palvelusetelien, rohkeaa käyttöönottoa ympäri maakuntaa. Tuloillaan oleva hallituksen kuntataloutta koskeva rakennepaketti voi sysätä kunnille lisää säästöpaineita, joten kuntatalouden parantamisen ratkaisuissa ei tulisi tyytyä jatkuvien veronkorotusten kaltaisiin lyhytnäköisiin keinoihin. Palvelutuotannon rakenteita tulisi avata ja uudistaa kevyempään, laadukkaampaan ja avoimempaan suuntaan, mikä vastaisi myös kuntalaisten toiveita paremmista palveluista.

– Sekä kuntalaisten hyvinvointi että kuntien houkuttelevuus liittyvät kumpikin samaan kysymykseen palvelumallien järjestelystä. Järjestämisen tapa ei ole yhdentekevä myöskään elinkeinoelämän kannalta. Kuntien säännösohjausta ja velvoitteita on lisätty vuosikymmenet, ja suunnan tulisi jo kääntyä vastakkaiseksi. Jäykät palvelumuodot musertavan velkataakan alla ovat pahin mahdollinen tulevaisuuden uhkakuva. Rakenteellisiin muutoksiin voidaan kuitenkin aina ryhtyä, vaikka olisikin hieman myöhäistä, pohtii Uudenmaan Kokoomusnuorten uusi varapuheenjohtaja Leo Joenperä.

Uudenmaan Kokoomusnuoret ry:n jäsenet kokoontuivat yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen Helsingissä 3. marraskuuta 2013. Puheenjohtajaksi vuodelle 2014 valittiin kauppatieteiden ylioppilas Mikko Laakso Espoosta sekä varapuheenjohtajaksi valtiotieteiden ylioppilas Leo Joenperä, Espoo. Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Anna Brchisky, Ossi Galkin, Eero Haapalehto, Daniel Laaksonen, Essi Pitkänen, Antti Sario, Kristian Teromaa ja Satu Virtanen.

Lisätietoja:

Mikko Laakso
puheenjohtaja 2014
050 3839432

Leo Joenperä
varapuheenjohtaja 2014
045 3599952

Ota kantaa