Perustuslakivaliokunnan lausunto voitto yhdistymisvapaudelle

Tiedote

Oulun Läänin Kokoomusnuoret on tyytyväinen perustuslakivaliokunnan tämän päiväiseen kielteiseen lausuntoon ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien automaatiojäsenyyttä koskien. Perustuslakivaliokunta katsoo, ettei opiskelijakunnan jäsenyyden yleisenä periaatteena voi olla suoraan lainsäädännön perusteella määräytyvä jäsenyys.

”Perustuslakivaliokunnan tulkinta lämmittää mieltä. Valiokunta asettuu päätöksellään puolustamaan yksilöiden perustavanlaatuista vapautta ja oikeutta kuulua ja olla kuulumatta yhdistyksiin. Opiskelijoilla tulee olla oikeus arvioida itse opiskelijakunnan jäsenyyden mielekkyys ja tarpeellisuus”, linjaa Oulun Läänin Kokoomusnuorten puheenjohtaja Niilo Heinonen.

Perustuslain 13 §:n 2 momentti turvaa oikeuden perustaa yhdistys, kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen ja osallistua yhdistyksen toimintaan. Perustuslaki siis turvaa myös negatiivisen yhdistymisvapauden eli olla liittymättä ja kuulumatta yhdistykseen. Lausunnon perusteella ammattikorkeakoulun opiskelijoita ei voi velvoittaa opiskelijakunnan jäsenyyteen ja sitä kautta jäsenmaksuun.

Oulun Läänin Kokoomusnuoret toivoo, että myös ylioppilaskuntien automaatiojäsenyys arvioitaisiin uudelleen. Ylioppilaskunnilla on lakisääteinen oikeus päättää opiskelijoille pakollisen jäsenmaksunsa suuruudesta. Jäsenmaksun maksamatta jättäminen johtaa opiskeluoikeuden menetykseen yliopistossa.

“On totta, että laki määrää ylioppilaskunnille myös julkihallinnollisia tehtäviä. Tälle ei kuitenkaan ole merkittäviä perusteita. Julkishallinnolliset tehtävät voidaan hyvin siirtää pois ylioppilaskunnilta. Näin ylioppilaskunnan automaatiojäsenyydelle ei ole enää perusteita”, Heinonen kyseenalaistaa.

“Ja toimiihan opiskelijoiden yhteistyö- ja vaikuttamismahdollisuudet nykyisin ammattikorkeakouluissakin, joissa automaatiojäsenyyttä ei ole koskaan ollutkaan”, Heinonen lisää.

Lisätiedot:
Niilo Heinonen
Puheenjohtaja
Oulun Läänin Kokoomusnuoret
+358 440 300 851
niilo_heinonen@hotmail.com

Ota kantaa