Suomi ei nouse leikkaamalla!

Tiedote

Valtiovarainministeriön arvion mukaan julkisen talouden sopeutustarve on vähintään 6 miljardia euroa. Ministeriö esittää, että valtiontaloutta tulisi sopeuttaa noin 4 miljardin ja kuntataloutta 2 miljardin euron edestä. Eduskuntavaalien alla vasemmistopuolueet kampanjoivat teesillä “Suomi ei nouse leikkaamalla”. Väitteessä on totuuden siemen; leikkaukset yksin eivät riitä turvaamaan talouskasvua ja uusien työpaikkojen syntymistä. Tarvitsemme kokonaisvaltaisia työn tarjontaa sekä yritteliäisyyttä tukevia reformeja.

“Hallituksen tulisi lyhentää ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa puoleen ja samalla tehdä tuen maksamisesta etupainotteista. Tämä voidaan toteuttaa kustannusneutraalisti lisäten samalla työn tarjontaa”, linjaa Kokoomusnuorten puheenjohtaja ja kansanedustaja Susanna Koski.

Kokoomusnuoret näkee Viron yritysveromallin keskeisenä taloudellisen toimeliaisuuden edistämisen kannalta. Yritysverouudistuksen on nojattava periaatteeseen, jossa yrityksen voittoa verotetaan vain kun voitot maksetaan omistajille. OECD-maiden vertailussa Viron verojärjestelmä on kilpailukykyisin. Virossa investointien taso on kaksinkertaistunut 2000-luvulla ja maa on verouudistuksellaan houkuttanut investointeja myös muualta. Tähän myös Suomen on pyrittävä.

“Viron yritysveromallin kiistattomat hyödyt ovat osoitus siitä suunnasta, johon myös Suomen on kuljettava. Kannustava yritysveromalli parantaa niin yritysten liiketoiminnallisia edellytyksiä kuin työn kysyntää. Viron yritysveromallissa kaikki voittavat”, muistuttaa puheenjohtaja Koski.

 

Lisätietoja:

Koski Susanna

Koski Susanna

kansanedustaja

susanna.koski@eduskunta.fi

045 631 9707

Ota kantaa