Puoluekokousaloite: Apteekkien toimilupasääntelyä kevennettävä ja tavallisimpien itsehoitolääkkeiden myynti vapautettava.

Tiedote

Kokoomuksen Nuorten Liitto ry:

Apteekkitoiminta Suomessa on tällä hetkellä hyvin voimakkaasti säänneltyä. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea päättää, kuinka monta apteekkia maassa toimii, missä ne sijaitsevat ja kuka niitä saa pitää. Niin ikään lääkkeiden hintaa säännellään siten, että hinnat ovat kaikissa apteekeissa samat.

Apteekkien lukumäärän keinotekoinen rajoittaminen ei ole tätä päivää. Lupa pitäisi myöntää
kaikille, jotka täyttävät apteekkitoimiluvan edellytykset. Apteekkien välinen kilpailu johtaisi mitä suurimmalla todennäköisyydellä lääkkeiden hintatason laskemiseen.

Samalla ruokakaupoille tulisi sallia tavanomaisimpien itsehoitolääkkeiden myynti. Suomi on
viimeinen Pohjoismaa, jossa itsehoitotuotteiden myynti on tiukasti säänneltyä, ja samalla
itsehoitotuotteiden hinnat Suomessa ovat Pohjoismaiden korkeimmat.

Ruotsissa on havaittu väärinkäytöksiä tiettyjen parasetamolia sisältävien lääkeaineiden kohdalla, mutta tuotteet olisi helppo lajitella siten, että niistä riskittömimmät löytyisivät jatkossa kauppojen hyllyltä. On vaikea nähdä, että esimerkiksi Bepanthen-voiteen löytyminen S-marketista aiheuttaisi kovinkaan vakavia haittoja kenellekään.

Edellä mainitun perusteella Kokoomuksen Nuorten Liitto ry esittää, että puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta sekä kehottaa eduskunta- ja ministeriryhmää toimimaan siten, että 1) apteekkien toimilupien saamista helpotetaan ja 2) tavallisten itsehoitolääkkeiden myynti vapautetaan.

Daniel Sazonov, puheenjohtaja
Petri Rytkönen, pääsihteeri

Lisätietoja:

Vuornos Henrik

Vuornos Henrik

henrik.vuornos@kokoomusnuoret.fi

+358 44 253 4444

Ota kantaa