Puoluekokousaloite: Isyyslain muuttaminen yleiseksi vanhemmuuden tunnustamiseksi

Tiedote

Kokoomuksen Nuorten Liitto ry:
Kansalaisaloitepalvelussa on keväällä 2016 kerätty nimiä aloitteeseen, joka tähtää niin kutsutun
äitiyslain säätämiseen. Laki parantaisi naispareille syntyvien lasten oikeuksia, sillä sen myötä toinen äiti voisi tunnustaa lapsen omakseen heti lapsen syntymän yhteydessä. Nykyisellään naisparit joutuvat käymään läpi perheen sisäisen adoptioprosessin, joka on niin yksilön kuin yhteiskunnankin näkökulmasta kohtuuttoman kallis ja aikaavievä.
Kokoomusnuoret tunnistaa ongelman. Paras ratkaisu tilanteeseen olisi kuitenkin isyyslain
muuttaminen sukupuolineutraaliksi uuden lain säätämisen sijaan. Vanhemmuus on paljon muutakin
kuin biologiaa, eikä tarvetta erillisille isyys- ja äitiyslaeille ole. Suomeen tuleekin viipymättä säätää vanhemmuuslaki, johon sisällytetään säädökset lapsen ja vanhemman välisen sukulaisuussuhteen toteamisesta sekä erilaiset lapsenhuoltoa koskevat säädökset.

Edellä mainitun perusteella Kokoomuksen Nuorten Liitto ry esittää, että puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta sekä kehottaa eduskunta- ja ministeriryhmää toimimaan siten, että ne aktiivisesti edistävät isyyslain muuttamista vanhemmuuslaiksi, joka mahdollistaa nykyistä järkevämmin sekä isyyden että äitiyden tunnustamisen lapsen syntymän yhteydessä.

Daniel Sazonov, puheenjohtaja
Petri Rytkönen, pääsihteeri

Lisätietoja:

Vuornos Henrik

Vuornos Henrik

henrik.vuornos@kokoomusnuoret.fi

+358 44 253 4444

Ota kantaa