Puoluekokousaloite: Julkinen liikenne vapautettava kilpailulle

Tiedote

Kokoomuksen Nuorten Liitto ry:

Suomen rautatieliikenne on koko sen olemassaolon ajan ollut valtion ohjauksen alainen, ja tänäkin päivänä sitä operoi valtionyhtiö. Monopoliaseman saavuttanut VR on saanut viime vuosina
osakseen huomattavan määrän kritiikkiä mm. korkeista lippujen hinnoista, heikosti pitävistä
aikatauluista sekä kaluston huonosta kunnosta. Junaliikenteen lippujen hinnat eivät tällä hetkellä merkittävästi kannusta junan käyttöön etenkään aikusväestön osalta. Heikko kilpailutilanne pitää liput ylihintaisina.

Positiivisiakin esimerkkejä on. Kilpailun hyödyt tulivat ilmi linja-autoliikenteessä tehdyn kilpailun avaamisen myötä. Nyt maanteille on tullut uusia toimijoita, ja bussilippujen hinnat ovat kautta maan laskeneet huomattavasti. Monet sellaiset ihmiset, jotka aiemmin olisivat taittaneet matkansa omalla autolla ovat laskeneiden lippuhintojen ansiosta valinneet entistä useammin linja-auton. Matkustajamäärät kasvavat, mikä hyödyttää niin linja-autoyritystä, kansantaloutta kuin ympäristöäkin.

Kokoomuksen politiikkaan on aina kuulunut kilpailun ja vapaan markkinatalouden puolustaminen
osana länsimaista yhteiskuntajärjestystä. Kokoomus kaipaa yksiselitteistä kantaa joukkoliikeenteen avaamisesta kilpailulle. Puoleen tulee aktiivisesti edistää kaiken julkisen liikenteen avaamista
kilpailulle.

Edellä mainitun perusteella Kokoomuksen Nuorten Liitto ry esittää, että hyväksyessään tämän
aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta sekä kehottaa eduskunta- ja ministeriryhmää
toimimaan siten, että julkisen liikenteen avaamista kilpailulle edistetään.

Daniel Sazonov, puheenjohtaja
Petri Rytkönen, pääsihteeri

Lisätietoja:

Vuornos Henrik

Vuornos Henrik

henrik.vuornos@kokoomusnuoret.fi

+358 44 253 4444

Ota kantaa