Puoluekokousaloite: Työehtosopimusten yleissitovuudesta luovuttava

Tiedote

Kokoomuksen Nuorten Liitto ry:

Suomalainen yhteiskunta on muuttunut huimasti ajoista, jolloin nykyinen työehtosopimusjärjestelmä luotiin. Globalisaatio ja digitalisaatio ovat luoneet työmarkkinoille jatkuvan muutoksen tilan. Yhteisvaluutta euro on puolestaan poistanut mahdollisuuden ulkoiseen devalvaation. Heikko taloudellinen tilanne johtaa korkeisiin työttomyyslukuihin, kun muuta joustoa työmarkkinoilla ei ole. Jäykät työmarkkinat ovatkin tällä hetkellä yksi suurimmista työllistymisen esteistä.

Tarve työllisyystilanteen korjaamiseksi tunnistetaan läpi yhteiskunnan. Ongelmana on, että ihmisten erilaiset elämäntilanteet ja tarpeet työelämän suhteen sopivat kovin huonosti yhteen ylhäältä päin saneltujen työehtojen kanssa. Muun muassa Elinkeinoelämän valtuukunta EVAn tutkimukset osoittavatkin, että valmius paikalliseen sopimiseen suomalaisten keskuudessa on varsin suuri.

Erityisen suuri vaikutus yleissitovuudesta luopumisella olisi nuorisotyöttömyyteen. Esimerkiksi käyttöön tuleva koulutussopimusmalli vaatisi hyvin toimiakseen huomattavasti nykyistä joustavammat työmarkkinat. Yleissitovuus haittaakin eniten juuri nuoria, joiden pitäisi päästä työn syrjään kiinni. Työllisyyden nousun kautta yleissitovuuden poisto toisi myös säästöjä valtiontalouteen.

Suomen työmarkkinat kuuluvat maailman jäykimpiin. Maailma ympärillämme tulee väistämättä muuttumaan suuntaan, jossa kaikista työehtoihin liittyvistä kysymyksistä ei voida enää sopia keskusjohtoisesti. Suomen on aika siirtyä avoimen markkinatalouden aikaan myös työmarkkinoilla.

Edellä mainitun perusteella Kokoomuksen Nuorten Liitto ry esittää, että puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta sekä kehottaa eduskunta- ja ministeriryhmää toimimaan siten, että ne aktiivisesti toimivat työehtosopimusten yleissitovuuden poistamiseksi.

Daniel Sazonov, puheenjohtaja
Petri Rytkönen, pääsihteeri

Lisätietoja:

Vuornos Henrik

Vuornos Henrik

henrik.vuornos@kokoomusnuoret.fi

+358 44 253 4444

Ota kantaa