Puoluekokousaloite: Ylioppilaskuntien jäsenyys vapaaehtoiseksi

Tiedote

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry ja Kokoomuksen Nuorten Liitto ry:

Yliopistolain 46 §:n mukaan jokainen tilauskoulutukseen osallistumaton yliopiston perustutkinto-opiskelija kuuluu ylioppilaskuntaan. Saman lainkohdan nojalla ylioppilaskunta voi määrätä jäsenilleen jäsenmaksun, jonka suorittamista yliopisto valvoo lukukausi-ilmoittautumisen yhteydessä. Tällä hetkellä jokainen ylioppilaskunta perii perustutkinto-opiskelijoilta noin sadan euron jäsenmaksua, josta noin 50 euroa tilitetään YTHS:lle opiskelijaterveydenhuollon järjestämiseksi. Eräässä ylioppilaskunnassa jäsenmaksu on jo rikkonut 140 euron rajapyykin.

Perustuslakivaliokunta on useaan otteeseen todennut, että tietyillä edellytyksillä kuuluminen julkisoikeudelliseen yhteisöön voidaan säätää pakolliseksi perustuslain turvaaman negatiivisen yhdistymisvapauden sitä estämättä. Perustuslakivaliokunta on kuitenkin edellyttänyt, että pakkojäsenyyden oikeuttavat julkisten tehtävät tulevat kirjatuksi lakiin ja negatiivisen yhdistymisvapauden turvaavat vaihtoehtoiset mallit näiden julkisten tehtävien hoitamiseksi selvitetään asianmukaisesti.

Keväällä 2014 perustuslakivaliokunta sai käsiteltäväkseen lausunnon antamisen hallituksen esitykseen, jossa ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnille oltaisiin määritetty asiasisällöllisesti täysin samat julkiset tehtävät kuin ylioppilaskunnille on tällä hetkellä säädetty. Syksyllä 2014 perustuslakivaliokunnan antaman lausunnon mukaan opiskelijakunnille esitetyt ja asiasisällöllisesti täysin ylioppilaskuntia vastaavat tehtävät eivät muodosta riittävää perustetta pakkojäsenyyden säätämiseen opiskelijakunnissa. Perustuslakivaliokunta perusteli kantaansa sillä, että negatiivinen yhdistysvapaus voidaan säilyttää, mikäli opiskelijakuntien tehtäväksi asetetaan ainoastaan YTHS:lle tilitettävän terveydenhoitomaksun periminen.

Koska perustuslakivaliokunta lausui syksyllä 2014, että asiasisällöllisesti samat julkiset tehtävät voidaan hoitaa ilman pakkojäsenyyttä, niin ainoat perusteet, joilla yliopisto-opiskelijoiden pakkojäsenyyttä voidaan enää puolustaa ovat ”historialliset syyt.” Historiallisia syitä ei mielestämme voida käyttää ainoana perusteena perusoikeuksien kaventamiselle.

Ylioppilaskuntien toiminta on myöskin oleellisesti muuttanut merkittävästi muotoaan viime vuosina opintoaikojen rajauksien sekä opintotuen ehtoihin liittyvien ehtojen kiristysten vuoksi. Ylioppilaskunnat eivät enää pysty aktivoimaan jäsenistöä entiseen malliin. Edustajistovaaleissa ehdokkaiden määrä on pienentynyt neljänneksellä kuudessa vuodessa. Edustajistovaaleissa äänestysprosentti on ollut jo pitempään alle 30 %. Entistä suurempi osa ylioppilaskuntien toiminnasta tehdään palkattujen työntekijöiden voimin, joita on ylioppilaskuntien palveluksessa entistä enemmän. Palkattuja työntekijöitä tarvitaan lisää, koska luottamushenkilöt keksivät aina uutta toimintaa, mutta kukaan luottamushenkilö tai työntekijä ei halua ottaa vastuulleen vanhoista toiminnoista karsimista.

Huomioitavaa on, että ylioppilaskunnan jäsenmaksuista hyvin pieni osa eli alle 3 % kuluu (pl. terveydenhoitomaksu) sellaisten toimintojen järjestämiseen, jotka ovat yliopistolaissa asetettu pakkojäsenyyden perusteeksi. Valtaosa jäsenmaksuvaroista menee ylioppilaskuntien itsensä kehittämän toiminnan pyörittämiseen.

Edellä mainitun perusteella Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry ja Kokoomuksen Nuorten Liitto ry esittää, että hyväksyessään tämän aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta sekä kehottaa eduskunta- ja ministeriryhmää toimimaan siten, että ylioppilaskuntien jäsenyys muuttuisi vapaaehtoiseksi ja ylioppilaskunnille säädettäisiin oikeus kerätä pakollista terveydenhoitomaksua nykyisen opiskeluterveydenhuollon järjestämiseksi.

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry.
Marianna Kupiaspuheenjohtaja
Maija Kangasniemipääsihteeri

Kokoomuksen Nuorten Liitto ry.
Daniel Sazonov, puheenjohtaja
Petri Rytkönenpääsihteeri

 

Lisätietoja:

Vuornos Henrik

Vuornos Henrik

henrik.vuornos@kokoomusnuoret.fi

+358 44 253 4444

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.