Kokoomuksella valmis työkalupakki työllisyyden vahvistamiseen

Tiedote

Kokoomus hyväksyi kesän puoluekokouksessaan yli 20 aloitetta, joilla olisi toteutuessaan merkittäviä työllisyyttä parantavia vaikutuksia. Kokoomusnuoret vaatii näiden keinojen ottamista pöytään budjettiriihessä.

“Hallituksen tavoite siitä, että yhä useampi suomalainen pääsisi töihin, on erinomainen. Toimet ovat kuitenkin jääneet näpertelyksi. Kokoomuksella on olemassa valmiina puoluekokouksen päättämä lista toimista, jotka toteutuessaan luovat uusia työpaikkoja. Valtiovarainministeri Orpon on aika kaivaa tämä olemassa oleva työkalupakki pöytään”, perää Kokoomusnuorten puheenjohtaja Daniel Sazonov.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä kokoontuu tänään kesäkokoukseensa Turkuun. Asialistalla on myös Kokoomuksen asemoituminen tulevassa budjettiriihessä.

“Eduskuntaryhmän on nojattava budjettitavoitteiden asettamisessa puoluekokouksen hyväksymiin linjauksiin. Yliolkaisen suhtautumisen puoluekokouksen päätöksiin on loputtava”, puheenjohtaja Sazonov vaatii.

“Kokoomus on lähtenyt mukaan hallitukseen varmistaakseen velkaantumisen taittamisen ja taloudellisen toimeliaisuuden vahvistumisen. Ellei hallituksen kunnianhimon tasoa nosteta pikaisesti, nämä tavoitteet karkaavat käsistä. Silloin on syytä kysyä, mitä oikein teemme Sipilän hallituksessa”, Sazonov pohtii.

Lista työllisyyttä vahvistavista Kokoomuksen puoluekokouksen hyväksymistä aloitteista:

 • Työehtosopimusten yleissitovuuden poisto
 • Ansiosidonnaisen työttömyysturvan rajaaminen 300 päivään
 • Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistaminen ja verokantojen vastaava alentaminen
 • Yritystukien huomattava karsiminen ja syntyvän fiskaalisen liikkumavaran kohdentaminen yritysten verotaakan keventämiseen.
 • Ansiotuloverotuksen progression lieventäminen
 • Vanhemmuuden kustannusten tasainen jakaantuminen työnantajille
 • Kotihoidontuen jakaminen puoliksi vanhemmille
 • Kilpailun tehostaminen vähittäiskaupassa päivittäistavarakaupan oligopolin murtamiseksi
 • Apteekkien toimilupien saannin helpottaminen
 • Julkisen liikenteen vapauttaminen kilpailulle sisältäen mm. henkilöjunaliikenteen avaaminen kilpailulle jo ennen vuotta 2024
 • Taksiliikenteen sääntelyn liberalisointi
 • Mietojen alkoholijuomien (alle 16%) vähittäismyynnin ja ulosmyynnin salliminen
 • Opinto-ohjauksen, opintoneuvonnan ja urasuunnittelun vahvistaminen
 • Opintotuen tulorajojen nostaminen
 • E-kansalaisuuden käyttöönotto
 • Suomessa korkeakoulututkinnon suorittaneen ulkomaan kansalaisen oleskeluluvan pidentäminen
 • Omaishoidon ja ansiotyön parempi yhdistäminen
 • Osatyökykyisten työssäkäyntimahdollisuuksien edistäminen
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon sääntelyn selkeyttäminen ja normien ja velvoitteiden vähentäminen
 • Koulutusviennin painottaminen kehitysyhteistyössä
 • Työaikapankkijärjestelmän laajempi käyttöönotto
 • Ammattiyhdistysliikkeen lakkoavustusten saattaminen tuloverotuksen piiriin
 • Eläkeläisten työssäkäynnin lisääminen työmarkkinajoustoin ja poistamalla peruusteettomat pakolliset eläkkeellejäämisiät lainsäädännöstä

Lisätietoja:

Vuornos Henrik

Vuornos Henrik

henrik.vuornos@kokoomusnuoret.fi

+358 44 253 4444

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.