Haku Kokoomusnuorten poliittisten verkostojen jäseneksi auki

Tiedote Uutinen

Kokoomusnuoret avaa haun poliittisten verkostojensa jäseniksi vuodelle 2018. Poliittiset verkostot vastaavat liiton poliittisesta ohjelmatyöstä ja poliittisen viestinnän suunnittelusta. Verkostot tuottavat sisältöä liiton poliittisen toiminnan tueksi.

Vuonna 2018 liiton sisällä tulevat toimimaan ministeriöjaottelua noudatellen seuraavat verkostot:

-Talouspoliittinen verkosto (VM1, TEM)
-Kunta- ja maakuntapoliittinen verkosto (VM2)
-Sivistysverkosto (OKM)
-Sosiaali- ja terveyspoliittinen verkosto (STM)
-Ympäristöpoliittinen verkosto; maa- ja metsätalous, energia ja ilmasto (MMM, YM, TEM)
-Rakennetun ympäristön verkosto; liikenne ja rakentaminen (LVM, YM)
-Ulko- ja puolustuspoliittinen, sis. kehitysyhteistyö (UM, PLM)
-Sisä- ja oikeusministeriön asiat (SM, OM)

Verkostot aloittavat toimintansa Porvaristartin yhteydessä sunnuntaina 14. tammikuuta. Vuoden aikana järjestetään myös toimintaa kokoava puolivälitapaaminen sekä lopputapaaminen vuoden lopulla. Verkostot tuottavat sisältöä paitsi liiton tavoiteohjelmatyöskentelyä varten, myös konkreettisia ehdotuksia keväällä 2019 käytäviä hallitusohjelmaneuvotteluja varten, joita tullaan harjoittelemaan käytännössä verkostojen toiminnan huipentavan lopputapaamisen yhteydessä.

Verkostoihin valitaan puheenjohtajat ja sihteerit, jotka sitoutuvat toimimaan aktiivisesti verkostojen eteen ja huolehtivat mm. säännöllisistä tapaamisista ja sisältöjen tuottamisesta. Verkostot ovat lähtökohtaisesti avoimia, eli jäsenenä voi olla useammassa verkostossa. Verkostojen jäseniltä odotetaan raikkaita ideoita sekä kykyä kirjoittaa auki poliittisia avauksia.

Verkostot myös järjestävät vierailuja julkishallinnon, järjestöjen ja elinkeinoelämän kohteisiin toimintansa tueksi. Strategisia painopisteitä tukeviin työryhmiin (esim. järjestötyöryhmä) avataan erikseen haku tammikuun lopulla.

Hae poliittisten verkostojen jäseneksi ja kerro omista kiinnostuksen kohteistasi oheisella lomakkeella perjantaihin 22. joulukuuta mennessä: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeveOIX_-14v8FQY8udVk9zWC0eii16wxUwnElb8cx6PxeUAw/viewform

Ota kantaa