Kokoomusnuoret: Jehovan todistajien erivapaus asevelvollisuudesta purettava

Tiedote

Kokoomusnuorten puheenjohtaja Henrik Vuornos vaatii Jehovan todistajat ase- ja siviilipalveluksesta vapauttavan erityislain purkamista. Kyseinen lainsäädäntö on ollut voimassa vuodesta 1987.

– Jehovan todistajien vapautus ase- ja siviilipalveluksesta on epäoikeudenmukainen muinaisjäänne, joka pitäisi poistaa. Yleisen asevelvollisuuden tulee oikeasti tarkoittaa yleistä asevelvollisuutta. Jos ei halua suorittaa varusmiespalvelusta, sitä varten vaihtoehtona on siviilipalvelus. On olemassa selkeät pelisäännöt, jotka eivät tällä hetkellä koske kaikkia, toteaa Vuornos.

Puolustusministeriö asetti huhtikuun alussa työryhmän selvittämään Jehovan todistajia koskevan lainsäädännön muutostarpeet. Tällä hetkellä voimassa oleva lainsäädännön perusteella Jehovan todistajiin kuuluvalle asevelvolliselle voidaan myöntää lykkäystä 29-vuotiaaksi saakka. Tämän jälkeen hänet voidaan pysyvästi vapauttaa rauhan aikana suoritettavasta asepalveluksesta.

Suomi on saanut kritiikkiä Jehovan todistajia koskevasta erityislaista. Perustuslakivaliokunta ja Puolustusministeriön työryhmä ovat katsoneet lain olevan ristiriidassa syrjintäkiellon ja yhdenvertaisuusperiaatteen kanssa. YK:n ihmisoikeuskomitean mukaan Suomen tulisi ulottaa Jehovan todistajia koskeva lainsäädäntö myös muita vakaumuksen puolesta asepalveluksesta kieltäytyviä koskevaksi. Se ei Kokoomusnuorten mukaan ole ratkaisu, vaan asevelvollisuus tulee asettaa koskemaan myös Jehovan todistajia.

– Lainsäädäntö ei voi suosia yhtä vakaumuksellista ihmisryhmää. Jehovan todistajat ovat hyväksyneet siviilipalveluksen palveluksen suorittamismuotona vuonna 1996, joten en näe syytä, miksi erillinen laki on edelleen olemassa, sanoo Vuornos.

Lisätietoja:

Vuornos Henrik

Vuornos Henrik

henrik.vuornos@kokoomusnuoret.fi

+358 44 253 4444