Kokoomusnuoret

Hallituksen on vedettävä irtisanomislain kompromissiesitys takaisin

Tiedote

Kokoomusnuoret vaatii, että hallitus vetää kompromissiesityksensä pienyrittäjien työllistämislaista pois. Hallitus esitti lokakuun alussa, että kompromissina ammattiyhdistysliikkeelle henkilöperustaisen irtisanomisen kynnys lasketaan koskemaan vain alle 10 hengen yrityksiä aikaisemman esityksen 20 henkilön yritysten sijaan.
”Kompromissi ei voi olla yksipuoleinen ratkaisu. Ammattiyhdistysliike on ilmoittanut, että muutetulla esityksellä ei ole vaikutusta asian hyväksyttävyyteen. Koska toinen osapuoli ei halua neuvotella, olisi luontevaa vetää kompromissiesitys irtisanomislaista pois ja palata alkuperäiseen suunnitelmaan”, sanoo Kokoomusnuorten puheenjohtaja Henrik Vuornos.
”Uusi esitys pudotti vaikutusten piiristä yli 10 000 yritystä ja 135 000 työpaikkaa. Tämä on niin suuri joukko pienyrityksiä, että sitä ei voi ohittaa olkaa kohauttamalla. Jos neuvotteluhaluja ei ole, hallituksella ei ole syytä laskea esityksensä kunnianhimon tasoa näin paljon”, jatkaa Vuornos.
Kokoomusnuoret pitävät irtisanomiskynnyksen laskemista hyvänä ja vastustavia toimia ylimitoitettuna ja vahingollisina suomalaisille. Esityksen tarkoituksena on nostaa suomalaisten työllisyysastetta ja saada pitkään jatkunut korkea työttömyys laskemaan.
”Suomen talous kasvaa merkittävästi miltei kymmenen vuoden tauon jälkeen. Jos Suomessa on korkeasuhdanteen huipulla työttömyysaste on edelleen 7,5 prosenttia, rakenteissamme on jotain perustavanlaatuisesti vialla. Hallituksen tulee kaikin keinoin etsiä toimenpiteitä, joilla työllisyysastetta saadaan edelleen nostettua ja työttömyysastetta laskettua”, sanoo Vuornos.
”Hallituksella pitäisi olla rohkeutta ajatella suurta 243 300 työttömän työnhakijan joukkoa, jotka ovat työtä vailla. Vaikka työssä jo olevien saavutetut edut hieman heikkenisivät, on yksikin uusi työllistynyt ihminen voitto yhteiskunnallemme. Esityksellä irtisanomiskynnyksen laskemisesta on kiistatta vaikutuksia yrittäjien palkkaushalukkuuteen ja siten myös työllisyyteen. Kaikki kivet on työllisyystalkoissa käännettävä, ja siksi esityksten kunnianhimon tasoa ei saa tarpeetta laskea”, päättää Vuornos.