Kokoomusnuorten henkilöstön toimenkuvat 29.7. alkaen

Tiedote Uutinen

Kokoomusnuorten henkilöstörakenne uudistui kesän aikana. Kokoomusnuorten henkilöstön toimipisteenä on pääosin keskustoimisto Kansakoulukujalla Helsingissä. Sen lisäksi toimipisteinä säilyy Helsingin ja Varsinais-Suomen piiritoimistot. 

Kokoomusnuorten henkilöstö 29.7. alkaen:

Pääsihteeri Kristian Kyllönen vastaa liiton operatiivisesta johtamisesta ja toimii henkilöstön esihenkilönä. Kyllönen vastaa myös liiton hallinnon järjestämisestä ja talouden johtamisesta. Pääsihteerin tehtävänä on suunnitella ja toimeenpanna liittokokouksen ja liittohallituksen päätökset.

Poliittinen suunnittelija Niilo Heinonen vastaa liiton poliittisesta valmistelusta, viestinnästä ja vaikuttamisesta. Heinonen vastaa muun muassa liiton poliittisten verkostojen toiminnan tukemisesta.

Viestintäsuunnittelija Essi Jäälinna vastaa viestinnän suunnittelusta, graafisesta viestinnästä, markkinointimateriaaleista sekä valokuvauksesta.

Hallintosihteeri Maria Kiiskinen vastaa piirijärjestöjen taloushallinnon tuesta ja asiakirjahallinnosta. 

Koulutussuunnittelija Emilia Knaapi vastaa koulutustoiminnan suunnittelusta, muun muassa Politiikan Approbaturin ja Eurooppa-akatemian järjestämisestä sekä liiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioista. Lisäksi Knaapi toimii liiton häirintäyhdyshenkilönä.

Järjestösuunnittelija Mikael Lehtonen vastaa liiton valtakunnallisten aktiivitapahtumien ja liittokokouksen suunnittelusta ja järjestämisestä sekä liiton taloushallinnosta.

Järjestökoordinaattorit Keimo Hakanpää, Veronika Jokikokko, Ida Leino, Jasmiina Salin ja Laura Sviili vastaavat piiri- ja paikallistoiminnan tukemisesta sekä vastuupiirijärjestöjensä jäsenasioista eli muun muassa jäsenhankinnasta ja -viestinnästä.

Järjestökoordinaattorien tehtävät on jaettu vastuupiireihin seuraavasti: 

Keimo Hakanpää: Varsinais-Suomen Kokoomusnuoret, Satakunnan Kokoomusnuoret ja Kokoomuksen Nuorten Turun aluejärjestö

Veronika Jokikokko: Oulun Läänin Kokoomusnuoret, Savo-Karjalan Kokoomusnuoret ja Kaakkois-Suomen Kokoomusnuoret

Ida Leino: Pirkanmaan Kokoomusnuoret, Hämeen Kokoomusnuoret, Keski-Suomen Kokoomusnuoret ja Kokoomuksen Nuorten Tampereen aluejärjestö

Jasmiina Salin: Uudenmaan Kokoomusnuoret, Pohjanmaan Kokoomusnuoret ja Lapin Kokoomusnuoret

Laura Sviili: Helsingin Kokoomusnuoret

 

 

Lisätietoja:

Kyllönen Kristian

Kyllönen Kristian

Pääsihteeri

kristian.kyllonen@kokoomusnuoret.fi

+358 45 189 7090

Operatiivisen toiminnan johtaminen, henkilöstön esihenkilö, rekrytointi, talous ja hallinto