Opiskelija, lähde ehdolle edustajistovaaleihin!

Tiedote

Ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat ja yliopistojen ylioppilaskunnat edustavat opiskelijoitaan korkeakoulujen opetuksen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin kehittämisessä.

Ne tarjoavat usein myös palveluita opiskelijoiden arjen ja vapaa-ajan iloksi. Ylioppilas- ja opiskelijakuntien toiminta rahoitetaan pitkälti opiskelijoilta perittävällä jäsenmaksulla, joka on yliopisto-opiskelijoille peräti pakollinen.

Ylioppilas- ja opiskelijakunnissa ylintä päätösvaltaa käyttävät opiskelijoiden vaaleilla valitsema edustajisto. Ammattikorkeakouluissa vaalit käydään joka vuosi, yliopistoissa joka toinen vuosi. Helsingin (HYY) ja Tampereen (TREY) ylioppilaskunnissa vaalit käydään aina parillisina vuosina, muissa yliopistoissa parittomina vuosina eli muun muassa tänä vuonna.

Kokoomus (Kokoomusopiskelijat ja Kokoomusnuoret) on ollut vuosikymmeniä keskeinen toimija opiskelijapolitiikassa. On tärkeää, että jokaisissa vaaleissa jokaisella äänestäjällä on mahdollisuus äänestää kokoomuslaista ehdokasta. Lähde siis mukaan talkoisiin nostamaan Kokoomus jälleen suurimmaksi poliittiseksi liikkeeksi korkeakoulusi edustajistovaaleissa!

Lue lisää!

 

Lisätietoja:

Heinonen Niilo

Heinonen Niilo

niilo.heinonen@kokoomusnuoret.fi

+358 440 300 851

Haahti Pauli

Haahti Pauli

Projektikoordinaattori (Kokoomusopiskelijat)

pauli.haahti@kokoomusopiskelijat.fi

+358 505 165 529