Hae Kokoomusnuorten poliittisten verkostojen johtoon!

Tiedote

Kokoomusnuoret hakee poliittisille verkostoilleen puheenjohtajia, varapuheenjohtajia ja johtoryhmien jäseniä johtamaan verkostojen toimintaa.

Poliittiset verkostot toimivat jäsenistölle väylänä vaikuttaa Kokoomusnuorten linjoihin sekä osallistua liiton poliittiseen vaikuttamistyöhön. Verkostot tarjoavat valtakunnallisen vaihtoehdon maantieteellisesti organisoidulle piiri- ja paikallistoiminnalle.

Verkostot valmistelevat liitolle kannanottoja, julkilausumia ja pamfletteja erilaisista yhteiskunnallisista aiheista. Ne myös järjestävät vierailuja, tapaamisia ja muita tapahtumia. Vuonna 2020 verkostot vastaavat Kokoomusnuorten tavoiteohjelman valmistelusta liittohallituksen käsiteltäväksi, kukin omilla politiikan sektoreillaan.

Verkostojen jäseniksi voivat liittyä kaikki Kokoomusnuorten jäsenet. Liity poliittisten verkostojen jäseneksi täältä.

Poliittisten verkostojen johtoryhmät

Kunkin verkoston toimintaa johtaa liittohallituksen nimeämä johtoryhmä, johon kuuluvat verkoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Verkoston johtoryhmä voi osoittaa valmisteluvastuita verkoston sisäisille työryhmille tai yksittäisille verkoston jäsenille.

Verkostojen puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja johtoryhmien jäsenet valitaan liittohallituksen järjestäytymiskokouksessa 10.-12.1.2020. Hakemukset tulee toimittaa oheisen lomakkeen kautta viimeistään tiistaina 7.1.2020.

Huom! Poliittisten verkostojen johtotehtävät ja kansainvälisen vaikuttamisen jaoston jäsenyys eivät sulje toisiaan pois, joten voit hakea halutessasi molempiin tehtäviin! Kansainvälisen jaoston haku aukeaa torstaina 19.12. ja päättyy 7.1.

Hae poliittisten verkostojen johtotehtäviin!

Poliittiset verkostot vuonna 2020

Kokoomusnuorten poliittisina verkostoina ovat toimineet vuoden 2019 alusta alkaen:

1) Talouspolitiikan verkosto

Talouspolitiikan verkoston vastuualueina ovat valtiovarainministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalat. Verkosto vastaa muun muassa julkiseen talouteen, verotukseen, valtion omistajaohjaukseen, työmarkkinoihin ja elinkeinoihin liittyvästä politiikasta.

2) Sivistyspolitiikan verkosto

Sivistyspolitiikan verkoston vastuualueena on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala. Verkosto vastaa muun muassa varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, ammatilliseen koulutukseen, lukiokoulutukseen, korkeakouluihin, tieteeseen, tekijänoikeuksiin, kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisoon liittyvästä politiikasta.

3) Hyvinvointipolitiikan verkosto

Hyvinvointipolitiikan verkoston vastuualueena on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala. Verkosto vastaa muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluihin, sosiaaliturvaan, eläkkeisiin, perheisiin ja päihteisiin liittyvästä politiikasta.

4) Ulko- ja turvallisuuspolitiikan verkosto

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan verkoston vastuualueina ovat ulkoministeriön, puolustusministeriön, sisäministeriön ja oikeusministeriön hallinnonalat. Verkosto vastaa muun muassa ulkosuhteisiin, vapaakauppaan, kehitysyhteistyöhön, maanpuolustukseen, maahanmuuttoon, sisäiseen turvallisuuteen, oikeusjärjestelmään, demokratiaan ja perusoikeuksiin liittyvästä politiikasta.

5) Ympäristö- ja yhdyskuntapolitiikan verkosto

Ympäristö- ja yhdyskuntapolitiikan verkoston vastuualueina ovat ympäristöministeriön, maaja metsätalousministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalat sekä työ- ja elinkeinoministeriön osalta ilmastopolitiikka. Verkosto vastaa muun muassa ilmastoon, energiaan, ympäristöön, luonnonvaroihin, maatalouteen, maankäyttöön, rakentamiseen, asumiseen, liikenteeseen ja viestintään liittyvästä politiikasta.

Lisätietoja:

Pajula Matias

Pajula Matias

Kokoomusnuorten puheenjohtaja 2019–2021

matias.pajula@kokoomusnuoret.fi

+358 50 575 3347

Heinonen Niilo

Heinonen Niilo

niilo.heinonen@kokoomusnuoret.fi

+358 440 300 851

Me uskomme, että jokainen nuori on kiinnostunut omasta tulevaisuudestaan. Olemme varmoja siitä, että myös sinulla on omia päämääriä ja sanasi sanottavana itseäsi koskeviin päätöksiin.

Liity Kokoomusnuoriin