Antti Kivi Helsingin Kokoomusnuorten järjestökoordinaattoriksi

Tiedote

Antti Kivi aloittaa Helsingin Kokoomusnuorten järjestökoordinaattorina 1.1.2021. Kivi on valtiotieteiden ylioppilas Helsingin yliopistossa, ja hänellä on vahva opiskelijajärjestötausta. Hän on aiemmin toiminut muun muassa Suomen Lukiolaisten Liiton varapuheenjohtajana.

”Odotan innolla töiden aloittamista Helsingin Kokoomusnuorilla. On hienoa päästä osaksi Kokoomusnuorten tiimiä etenkin, kun edessä on merkittävä vaalivuosi”, Kivi sanoo.

Kiven mielestä Helsingin Kokoomusnuorten ensi vuoden suurin ja tärkein edesottamus tulee olemaan keväällä toimitettavat kuntavaalit. Hänen mukaansa tulevana vuonna myös jäsenistön osallistaminen ja viestinnän tehostaminen ovat avainasemassa.

”Odotamme innolla Antin kanssa työskentelyä. Antin hakemuksessa korostui vahvasti hänen viestinnällinen osaamisensa, josta tulee varmasti olemaan meille paljon hyötyä tulevissa kuntavaaleissa!” Helsingin Kokoomusnuorten varapuheenjohtaja Tella Soini riemuitsee.

”On mahtavaa saada Antti osaksi tiimiämme. Hänen monipuolinen taustansa paitsi järjestöissä luottamushenkilönä että yrittäjänä tuo hyödyllistä osaamista Helsingin Kokoomusnuorille”, Kokoomusnuorten pääsihteeri Juho Kärkkäinen iloitsee.

Järjestökoordinaattorin tehtäviin kuuluu piirin toiminnan kehittäminen yhdessä luottamusjohdon kanssa. Lisäksi järjestökoordinaattorin vastuulla ovat tapahtumien järjestäminen, piirin talouden ja hallinnon hoitaminen sekä viestintä ja yhteydenpito jäsenistöön ja sidosryhmiin.

Lisätietoja:

Kärkkäinen Juho
Pääsihteeri
juho.karkkainen@kokoomusnuoret.fi
+358 50 300 1408
Operatiivisen toiminnan johtaminen, henkilöstön johtaminen, rekrytointi, talous ja hallinto

Kivi Antti
Järjestökoordinaattori
(antti.kivi@kokoomusnuoret.fi)
+358 50 544 7406 (1.1.2021 alkaen)
Piiri- ja paikallistoiminnan tukeminen, jäsenyyteen liittyvät asiat (Helsinki)