Kokoomusnuoret julkaisi vaihtoehtobudjetin – alijäämää 5 miljardia vähemmän kuin Marinin hallituksen budjetissa

Tiedote

Kokoomusnuoret ovat kritisoineet syksyn aikana sekä Marinin hallituksen budjettia että Kokoomuksen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettia niiden valtavista alijäämistä ja velkaantumisesta johtuen. Marinin hallituksen budjetissa alijäämää oli 11,7 miljardia ja kokoomuksen eduskuntaryhmän vaihtoehdossa miljardi vähemmän. 

Kokoomusnuorten tänään julkaistussa vaihtoehtobudjetissa alijäämää on vain 6,4 miljardia. Järjestö suhtautuu vaihtoehtobudjetissaan kriittisesti kaikkeen valtion rahan käyttöön ja karsinut menoja kaikilta ministeriöiltä ja hallinnonaloilta.

”Me kokoomusnuorissa ajattelemme niin, että jos antaa kritiikkiä, on tarjottava myös oma vaihtoehto. Olemme kritisoineet sekä Marinin hallitusta että eduskuntaryhmäämme budjettien suurista alijäämistä ja nyt tarjoamme vaihtoehtoa, jossa velkaa otetaan selkeästi vähemmän”, kertoo Kokoomusnuorten puheenjohtaja Matias Pajula.

Kokoomusnuorten budjetissa valtion menoja on leikattu tasapuolisesti kaikista menoluokista. Järjestö on painottanut vaihtoehtobudjetin laadinnassa koko yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten vastuuta siitä, että hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohja pysyy turvattuna myös tuleville vuosikymmenille.

”Pyrimme varjobudjetissa leikkaamaan mahdollisimman oikeudenmukaisesti ja vastuullisesti. Yhteisiin talkoisiin joutuvat osallistumaan kaikki suomalaiset. Hyvinvointivaltio vaatii kestävällä pohjalla olevan valtiontalouden, ja näillä leikkauksilla taataan se, että myös tulevat sukupolvet pääsevät nauttimaan niistä hyvinvointivaltion eduista, joista me nyt nautimme”, kertoo Kokoomusnuorten varjobudjetin valmistelusta vastannut liittohallituksen jäsen Arttu Rintanen.

Järjestön vaihtoehtobudjetissa tehdään leikkausten lisäksi myös merkittäviä panostuksia ihmisten työntekoon, vapauteen, sivistykseen ja turvallisuuteen. Kokoomusnuoret nostaisi Suomen puolustusmenoja Naton vaatimalle 2 %/BKT tasolle ja pääomittaisi yliopistoja miljardilla eurolla. Näiden lisäksi järjestö muun muassa laajentaisi ansiosidonnaisen työttömyysturvan koskemaan kaikkia.

”Me uskomme, että yhteiskunnan keskeisin tehtävä on huolehtia kansalaisten vapaudesta ja turvallisuudesta ja niistä henkilöistä, jotka syystä tai toisesta tarvitsevat muiden apua elämässä pärjäämiseen. Me tarvitsemme vähemmän automaattisia tulonsiirtoja keskiluokalta takaisin keskiluokalle ja enemmän kohdistettua apua sitä tarvitseville. Myös tähän pyrimme vastaamaan vaihtoehtobudjetissa”, jatkaa Pajula.

Keskeisiä nostoja Kokoomusnuorten vaihtoehtobudjetista:

  • Yleinen 10 prosentin hallintoleikkuri: Hallintomenojen hillitsemiseksi Kokoomusnuoret ehdottaa 10 prosentin leikkausta lähes kaikkiin ministeriöihin ja virastoihin. Leikkurin on tarkoitus hillitä kasvavia hallintomenoja ja tehostaa valtionhallinnon toimintaa.
  • Lisää verotuloja laillistamalla uusia elinkeinoja: Uusia tulolähteitä saadaan bordellien, kannabiksen ja nuuskan laillistamisesta sekä verottamisesta. Uudet elinkeinot mahdollistavat verokevennykset ja panostukset muun muassa koulutukseen ja maanpuolustukseen.
  • Verotus matalammaksi: Kokoomusnuoret ehdottaa miljardin alennusta ansiotuloveroon, pääomatuloveron progression sekä varainsiirtoveron poistamista sekä lahja- ja perintöveron korvaamista luovutusvoittoverolla. Veronkevennyksillä varmistetaan, että työnteko kannattaa Suomessa jatkossakin.
  • Välttämättömiä leikkauksia, oikeudenmukaisesti: Hyvinvointivaltio vaatii toimiakseen kestävällä pohjalla olevan valtiontalouden. Kokoomusnuoret ehdottaakin alijäämän vähentämiseksi reiluja, tasapuolisia leikkauksia muun muassa tukiin, eläkkeisiin ja muihin valtion menoihin, joilla turvataan hyvinvointivaltio myös tuleville sukupolville.
  • Puolustusbudjettiin 150 miljoonan korotus: Puolustusmenojen asteittaisella korotuksella kahteen prosenttiin BKT:sta saavutetaan Naton vaatima puolustusmenotavoite. Samalla turvataan puolustuksen kannalta tärkeät materiaalihankinnat ja edistetään kantahenkilökunnan jaksamista.

Vaihtoehtobudjetti on luettavissa kokonaisuudessaan alta:

KOKOOMUSNUORTEN VAIHTOEHTOBUDJETTI 2021

(Muokattu 8.11.2021: Vaihtoehtobudjetissa korjattu varainsiirtoveroa koskenut virhe.)

Lisätietoja:

Pajula Matias

Pajula Matias

Kokoomusnuorten puheenjohtaja 2019–2021

matias.pajula@kokoomusnuoret.fi

+358 50 575 3347

Rintanen Arttu

Rintanen Arttu

Kansainvälisen vaikuttamisen varasihteeri

arttu.rintanen@outlook.com

+358 503 669 617

Me uskomme, että jokainen nuori on kiinnostunut omasta tulevaisuudestaan. Olemme varmoja siitä, että myös sinulla on omia päämääriä ja sanasi sanottavana itseäsi koskeviin päätöksiin.

Liity Kokoomusnuoriin