Oulun Läänin Kokoomusnuoret: Taas on se Kelan aika vuodesta

Tiedote

Taas on se Kelan aika vuodesta, kun opiskelijoiden on palautettava opintotukiaan tehtyään liian paljon töitä. Monelta tämä tosin jää tekemättä. Maksettavana on palauttamattomien tukien lisäksi 7,5 % korko, jos opiskelija ei itse oma-aloitteisesti ole huomannut palauttaa tulorajan ylittäviä opintotukia takaisin. Kela on tänä vuonna lähettänyt lähes 44 000 päätösehdotusta opintotuen takaisinperinnästä. Määrä on 579 kirjettä suurempi kuin aiempina vuosina.

Töiden tekemisestä ei tulisi rangaista. On kaikkien etu, että tukijärjestelmämme on sellainen, joka kannustaa myös opiskelijoita työntekoon. Nykyinen järjestelmä passivoi jopa töiden tekemiseen halukkaita opiskelijoita. Opiskelija saattaa löytää itsensä tilanteesta, jossa on päätettävä ottaako ylimääräisen vuoron vastaan vai palauttaako kokonaisen kuukauden opintotuen tulorajojen ylittyessä. Opiskelijan ei pitäisi joutua suunnittelemaan ja tekemään tukikuukausien optimointia” toteaa Oulun läänin kokoomusnuorten hallituksen jäsen Paavo-Petteri Kelho.

Jos opiskelija nostaa 9 tukikuukautta, on tuloraja 12 498 euroa vuodessa. Tulorajoja on korotettu vain kaksi kertaa vuoden 1998 jälkeen, joista ensimmäinen 2008 ja toinen 2020. Jos tulorajoja olisi nostettu jo tuolloin ansiotasoindeksin mukaan, tulorajat olisivat nykyään 40 % korkeammat kuin nykyisin.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen selvityksen mukaan tulorajoja voitaisiin nostaa reippaasti: esimerkiksi 9 kk opintotukea nostavan tulorajaa voitaisiin nostaa 18 000 euroon vuodessa nykyisen noin 12 000 sijaan. Selvityksen perusteluissa sanotaan, että mm. verotulot huomioiden tämä lisäisi julkisyhteisöjen nettotuloja arviolta 6 miljoonaa euroa vuodessa.

“Pelkkä tutkinto taskussa ei nykypäivän työmarkkinoilla pärjää, tarvitaan myös työkokemusta, jota kerrytetään opintojen aikana. Opiskelijat myös maksavat tekemästään työstä samalla tavalla veroja kuin muutkin. Näin opiskelijat osallistuvat valtion opintokustannusten maksamiseen jo opintojen aikana” sanoo Oulun Läänin Kokoomusnuorten puheenjohtaja Eveliina Erkkilä. 

Oulun Läänin Kokoomusnuoret vaativat, että opintotuen tulorajoja on nostettava vastaamaan ansiotasoindeksiä sekä nykypäivän työelämän vaatimuksia. Opiskelijoiden tulee voida keskittyä opiskeluun ja työntekoon opintojen ohella, eikä tuhlata aikaansa Kelan kanssa kamppailuun.

Lisätietoja:

Koho Eveliina

Koho Eveliina

Oulun Läänin Kokoomusnuorten varapuheenjohtaja

erkkilaeveliina@outlook.com

+358 440 330 397

Kelho Paavo-Petteri

Kelho Paavo-Petteri

Piirihallituksen jäsen

pp.kelho@gmail.com

+358 405 135 798

Hynynen Lassi

Hynynen Lassi

Hallintosihteeri

lassi.hynynen@kokoomusnuoret.fi

+358 45 7870 2490

Piirien asiakirja- ja taloushallinto