Varsinaissuomalaisille kokoomusnuorille menestystä kunnallisten luottamuspaikkojen jaossa

Tiedote

Varsinais-Suomen kokoomusnuorten jäsenistö keräsi kunnallisten
luottamuspaikkaneuvottelujen seurauksena lukuisia erinäisiä luottamuspaikkoja. “On
hienoa, että nuoret ehdokkaamme pääsevät jatkossakin kunnallispolitiikassa päättäviin
pöytiin varmistamaan nuorten äänen kuulumisen päätöksenteossa”, kommentoi piirin
puheenjohtaja Arvi Tolvanen.

Turussa kunnanvaltuutetuiksi yltäneet jäsenemme Sauli Seittenranta ja Alvar Euro
vaikuttavat tulevalla kaudella myös lautakunnissa: Seittenranta sosiaali- ja
terveyslautakunnassa ja Euro kasvatus- ja opetuslautakunnassa. Euro toimii myös seuraavat
neljä vuotta maakuntaliiton hallituksessa ja kaupunginhallituksen varajäsenenä.
Seittenranta valittiin myös sairaanhoitopiirin hallituksen varajäseneksi. Myös vaaleissa
hienot tulokset tehneet Jenna Rautionaho ja Siiri Turunen pääsevät jatkossa päätöksenteon
ytimeen: Turunen vaikuttaa jatkossa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnassa ja
Rautionaho Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnassa, jossa hänen varajäsenenään toimii
toinen kokoomusnuori, Kristiina Makkonen. Turunen valittiin myös
kaupunkiympäristölautakunnan varajäseneksi. Roosa Kesti puolestaan valittiin varajäseneksi
rakennus- ja lupalautakuntaan ja Varsinais-Suomen kokoomusnuorten varapuheenjohtaja
Maria Yli-Jama sekä jäsen Vilhelm Vähäsilta kulttuuri- ja nuorisolautakuntaan varajäseniksi.
Piirin puheenjohtaja Arvi Tolvanen taas valittiin Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan
varajäseneksi.

Varsinaissuomalaiset kokoomusnuoret pärjäsivät myös hyvin Turun ulkopuolella niin
vaaleissa kuin myös luottamuspaikkaneuvotteluissa. Naantalissa nuorten
paikallisyhdistyksen puheenjohtaja ja vaaleissa valtuustopaikan saanut Katie Astin valittiin
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäseneksi. Salossa Niilo Jokinen valittiin
opetuslautakunnan varajäseneksi ja Marttilassa Katri Laaksonen hyvinvointilautakunnan
varajäseneksi. Kaarinassa taas Viivi Laitinen ja Albina Muzaqi valittiin sosiaali- ja
terveyslautakunnan varajäseniksi.
Erityisesti Paimiossa kokoomusnuorten huikea vaalitulos taas näkyi myös menestyksenä
luottamuspaikkaneuvotteluissa. Joonas Särva valittiin kaupunginhallituksen varajäseneksi ja
ympäristölautakunnan jäseneksi, Klaus Haanpää sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäseneksi
ja Samu Salminen kaupunginvaltuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi.

“Varsinaissuomalaisten kokoomusnuorten vahva menestys luottamuspaikkaneuvotteluissa
on suoraan seurausta kovasta vaalityöstä ja sitä kautta vahvasta vaalituloksesta ja on
erityisen hienoa, että jatkossa toimielimissä kuuluu myös nuorten uuden sukupolven
kokoomuslaisten ääni”, kiteyttää VS Kokoomusnuorten piirihallituksen jäsen Santeri
Kauppinen. “Erityisen tärkeää on, että vaalimenestys ei rajoittunut vain Turkuun vaan
kunnallisvaaleissa saatiin myös alueellisesti tasaisesti jäsenistöllemme hyviä vaalituloksia ja
sitä kautta jalansijaa kunnallispolitiikkaan”, päättää puheenjohtaja Arvi Tolvanen.

Lisätietoja:

Tolvanen Arvi

Tolvanen Arvi

Liittohallituksen jäsen

arvi.tolvanen@gmail.com

+358 50 047 0440

Kauppinen Santeri

Kauppinen Santeri

Aurajoen Kokoomusnuoret ry:n puheenjohtaja

sane.kauppinen@gmail.com

040 533 5299