Liittokokouksen vaalien ääntenlaskupöytäkirjat

Tiedote

Kokoomuksen Nuorten Liiton 88. liittokokous valitsi järjestölle uuden puheenjohtajan, 2 varapuheenjohtajaa ja liittohallituksen 10 muuta jäsentä. Kokoomusnuorten puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi on kaksi vuotta. Liittohallituksen muiden jäsenten toimikausi on yksi vuosi.

Liittokokouksessa sovellettiin kolmatta kertaa sääntömuutoksen jälkeen siirtoäänivaalitapaa vaaleissa, joissa valittavia oli useampi kuin yksi.

Vaalien äänestyspöytäkirjat ovat saatavilla alla:

Varapuheenjohtajavaalin äänestyspöytäkirja

Liittohallitusvaalin äänestyspöytäkirja

Lisätietoja:

Kärkkäinen Juho

Kärkkäinen Juho

juho.karkkainen@kokoomusnuoret.fi

+358 50 300 1408