Hämeen Kokoomusnuoret: Pienluokat takaisin kouluihin

Tiedote

Monet muistavat omilta kouluajoiltaan tarkkailuluokat, pienluokat tai muut vastaavat, joihin sijoitettiin oppilaat, jotka eivät kyenneet toimimaan isommassa ryhmässä tai tarvitsivat erityistä tukea oppimiseensa. Pienryhmistä on pääosin luovuttu vuoden 2016 jälkeen ja niiden oppilaat on integroitu normaalikokoisiin ryhmiin. Joissain paikoissa pienryhmiä on vielä käytössä, mutta niihin pääseminen on todella vaikeaa. 

Yksikin keskittymishäiriöstä kärsivä oppilas vie helposti koko oppitunnin ajan opettajan huomion, ja siitä kärsivät kaikki muut luokassa opiskelet oppilaat. Yhden oppilaan levottomuus tarttuu muihinkin luokan oppilaisiin ja tunnin hallinta yhden opettajan voimin voi olla jopa mahdotonta. Keskittymisen puutteesta kärsivän oppilaan siirtäminen esimerkiksi toiseen tilaan (tai pienryhmään) vaikuttaa koko luokan työrauhaan positiivisesti ja silloin kyseinen oppilas saa myös paikan, jossa opiskelu onnistuu pienemmillä ympäristöstä tulevilla häiriötekijöillä.

Uudistusta on perusteltu sillä, että oppilaat kokevat leimautumista ”jouduttuaan” tämän kaltaiseen erityisryhmään. Inkluusiota eli kaikkien yhteistä koulua perustellaan sillä, että riittävillä resursseilla oppilaat kyetään hallitsemaan luokissa ja kaikille voidaan tarjota tarvittava tuki oppimiseen. Me Hämeen Kokoomusnuorissa haluaisimme tietää missä kunnassa tällainen riittävä resurssi pystytään aidosti turvaamaan? Kouluissa jo nyt on arkipäivää, että joku saa mielensä mukaan pelata kännykällä, toinen ei saavu lainkaan kouluun ja kolmatta ei uskalleta komentaa väkivallan uhkan pelossa. Opettajat tekevät todellakin parhaansa auttaakseen kaikkia ja ylläpitääkseen laadukasta opetusta koko ryhmälle, mutta kuorma on liikaa kannettavaksi.

”Erityisen tuen tarve on tärkeää tunnistaa ja yksilökeskeistä tukea tarjottava jokaisen oppilaan eheän koulupolun tarjoamiseksi. Emme kuitenkaan koe tämänkaltaisen tasapäistämisen olevan siihen oikea ratkaisu ja meistä pienluokat tulisi palauttaa takaisin kouluyhteisöön, jotta voidaan turvata opettajille rauha opettaa ja tarjota oppilaille aidosti paras mahdollisuus oppimiseen”, summaa Hämeen Kokoomusnuorten puheenjohtaja Venla Väli-Torala.

Lisätietoja:

Väli-Torala Venla

Väli-Torala Venla

Kokoomusnuorten 2. varapuheenjohtaja

venlavali-torala@outlook.com

+358 40 591 4206