Uudenmaan Kokoomusnuoret tuomitsee vihapuhelainsäädännön valmistelun EU:ssa

Tiedote

EU:n komissio on valmistelemassa vihapuheen lisäämistä EU-rikosten
luetteloon, jonka äänekkäänä puolestapuhujana on valitettavasti toiminut
kokoomuksen europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen. Uudenmaan
Kokoomusnuoret ihmettelee Pietikäisen ulostuloa ja tuomitsee sananvapauden
kaventamiseen tähtäävän lainsäädännön valmistelun.

Kokoomus on aina edistänyt yksilönvapautta, jonka yksi tärkeistä perusosista on
nimenomaisesti sananvapaus. Vihapuhelainsäädännön suurin ongelma on, että
se on hyvin tulkinnanvarainen. Se voi toimia nimenomaan sananvapautta
rajoittavana ja mielipiteitä vaientavana työkaluna. Näin ollen pidämme
valmistelussa olevan EU:n laajuisen vihapuhelainsäädännön vaikutuksia
tuhoisina yksilön henkilökohtaisen vapauden kannalta.

”Pidämme sananvapauden kehityssuuntaa Euroopassa hyvin huolestuttavana.
Lainsäädäntöä on käytetty poliittisten tavoitteiden ja mielipiteiden
systemaattiseen rajoittamiseen. Tästä esimerkkinä voidaan mainita yhä
käsittelyssä oleva Päivi Räsäsen syyte kiihottamisesta kansanryhmää vastaan
Raamatun siteerauksen perusteella. EU:n vihapuhelainsäädäntö lisäisi
väistämättä samankaltaisten sananvapautta rajoittavien oikeudenkäyntien
määrää koko EU:n alueella”
, puheenjohtaja Emma Holsti toteaa.

”Kokoomusnuoret ovat esittäneet kansallisen vihapuhelainsäädännön poistoa
tämän vuoden liittokokouksessa ja vuonna 2019 jumalanpilkan
dekriminalisaatiota. On siis hyvin johdonmukaista, että me vastustamme myös
EU:n laajuisen vihapuhelainsäädännön valmistelua”
, varapuheenjohtaja Akseli
Lehtonen
täydentää.

Edellä mainituista syistä Uudenmaan Kokoomusnuoret ilmaisee pettymyksensä
EU-komission länsimaisen yhteiskuntamallin perusperiaatteen, sananvapauden,
kyseenalaistamisesta. Sananvapautta tulisi laajentaa, ei kaventaa.

Lisätietoja:

Holsti Emma

Holsti Emma

Liittohallituksen jäsen

emma.holsti@gmail.com

+358 404 108 814

Lehtonen Akseli

Lehtonen Akseli

Uudenmaan Kokoomusnuorten puheenjohtaja

akseli796@gmail.com

+358 443 679 090