Lausunto Kokoomuksen Nuorten Liitto ry:n yhdenvertaisuustyöstä

Tiedote

Helsingin Sanomien 19.6. julkaisema artikkeli kansanedustaja Wille Rydmaniin liittyen on järkyttävää luettavaa. Artikkelissa puhutaan Kokoomuksen Nuorten Liitosta useissa eri kohdissa, joihin näemme velvollisuuden kommentoida.

Alkuun on sanottava asiat suoraan: Kokoomusnuorissa ei hyväksytä minkäänlaista seksuaalista häirintää, syrjintää tai toisen itsemääräämisoikeuteen kajoamista. Kaikki esille tulleet tapaukset käsitellään liiton menettelytapojen mukaisesti ja toimintaa pyritään kehittämään jatkuvasti.

Kokoomusnuoret haluaa avata julki toimintamallinsa, joita on otettu käyttöön viime vuosina yhdenvertaisemman ja häirinnältä vapaan järjestötoiminnan luomiseksi. 

Vuonna 2017 järjestössämme otettiin käyttöön yhdenvertaisuuskyselyt sekä tapahtumille häirintäyhdyshenkilöt. Yhdenvertaisuuskysely toteutetaan vuosittain ja niiden vastauksia seurataan tarkasti sekä toimintaa kehitetään eteenpäin. Näin olemme pystyneet puuttumaan epäkohtiin, jotka ovat tulleet tietoomme.

Vuonna 2019 loimme ja otimme käyttöön Code of conduct –periaatteet niin tapahtumillemme kuin myös yleiseen järjestömme toimintaan. Esimerkiksi tapahtumille osallistuvien henkilöiden on ilmoittautumisen yhteydessä hyväksyttävä niiden noudattaminen ehtona osallistumiselle. Tämä on antanut meille mahdollisuuden puuttua epäasialliseen käytökseen järjestömme sisällä. Se on myös antanut osaltaan toimintamallin, johon jokainen osallistuja ja jäsen voi tukeutua kohdatessaan häirintää. Epäasiallisesta käytöksestä voi myös raportoida lomakkeen avulla joko anonyymisti tai nimellä. Code of Conductin mukaan ohjeet Kokoomusnuorten tapahtumien osallistujille kuuluu seuraavasti:

  • Kaikkein tärkein periaate: kohtele muita, kuten tahtoisit itseäsi kohdeltavan. Kunnioita muiden ihmisten näkemyksiä, mielipiteitä, kokemuksia ja taustoja. Kunnioita toisten ihmisten valintoja, poliittisia näkemyksiä, kotipaikkaa, heidän identiteettiään sekä itse asettamiaan rajoja.
  • Kokoomusnuorten toiminnassa ei sallita minkäänlaista rasistista, seksististä, ahdasmielistä, loukkaavaa, väkivaltaista tai uhkaavaa käytöstä, eikä syrjimistä tai kiusaamista.
  • Älä häiritse ketään sanallisesti, koskemalla tai tuijottamalla. Ei tarkoittaa ei. Jokaisella ihmisellä on oikeus fyysiseen ja henkiseen koskemattomuuteen. Mikä on sinulle mukavaa, voi olla epämukavaa toisille. Jos et ole varma, kysy.
  • Kaikilla tapahtumilla on nollatoleranssi seksuaaliselle ja kaikelle muulle häirinnälle. Tällaiseen toimintaan puututaan välittömästi. Jos koet tai huomaat tällaista häirintää, ota välittömästi yhteyttä tapahtuman järjestäjiin.
  • Jos mokaat, ole aidosti pahoillasi, pyydä anteeksi ja ota opiksesi. Virheitä sattuu eikä kukaan ole täydellinen, mutta omista teoista täytyy aina kantaa vastuu.
  • Jos havaitset selkeästi huonossa kunnossa olevan henkilön, älä koskaan jätä häntä yksin. Huolehdi hänestä itse, tai varmista, että joku muu huolehtii. Varmista myös ettei kyseessä ole esim. sairaskohtaus.
  • Anna tilaa! Huolehdi, että kaikki tulevat keskustelussa kuulluksi ja pääsevät siihen osalliseksi.

Huolehdi itsestäsi ja omista tavaroistasi.
Kaikki nämä toiminnot on otettu käyttöön, jotta väärinkäytöksiin pystytään puuttumaan ja jotta voimme tarjota kaikille toimintaamme osallistuville miellyttävän toimintaympäristön kasvaa ja kehittyä yhteiskunnallisten teemojen parissa. Tarkastelemme toimintamallejamme jatkuvasti ja kehitämme toimintaa, jotta mahdollisista häirintätilanteista olisi mahdollisimman matala kynnys puhua. Haluamme turvata jokaiselle jäsenelle ja toiminnasta kiinnostuneelle turvallisen ympäristön olla ja toimia.

Lisätietoja:

Kärkkäinen Juho

Kärkkäinen Juho

juho.karkkainen@kokoomusnuoret.fi

+358 50 300 1408

Leino Ida

Leino Ida

Kokoomusnuorten puheenjohtaja 2022–2023