Tiedote Kokoomusnuorten toimintakulttuurista ja häirinnästä järjestössä

Tiedote

Kokoomusnuoret ovat järkyttyneitä niistä asioista, jotka ovat tulleet ilmi Helsingin Sanomien 22.6. julkaiseman artikkelin yhteydessä. Artikkelissa nostettiin hälyttäviä esimerkkejä sellaisesta käytöksestä vuosikymmenten varrelta, jota järjestöstämme on pyritty kitkemään pois järjestelmällisesti.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi liitto on ottanut käyttöön järeitäkin työkaluja viime vuosien aikana. 2017 liitossa otettiin käyttöön häirintäyhdyshenkilöjärjestelmä, liiton anonyymin ja luottamuksellisen palautteen kanavia on otettu käyttöön sekä näistä on viestitty aktiivisesti. Liitolle on 2019 hyväksytty Code of Conduct, joka määrittää liitossa asiallisen ja asiattoman käytöksen rajan. Rajan määrittely ei yksinomaan riitä, vaan sen noudattamista tulee myös valvoa. On ikävää todeta, että vielä viime vuosinakin tämän rajan ylittymisestä on jouduttu sanktioimaan liitossa. Tämä on tarkoittanut jopa porttikieltoja liiton toimintaan.

Järjestökulttuurimme ei ole kuitenkaan valmis ja siksi aiomme tarkastella toimintamme eri osa-alueita entistä kriittisemmin, jotta artikkelin mukaisia asioita ei enää pääse tapahtumaan. Toimintatapojamme on kehitettävä jatkuvasti ja palautetta jäsenistöltämme kuunneltava. Yksi kanava tätä palautetta varten on käynnissä oleva vuosittainen yhdenvertaisuuskyselymme, joka on toivottavasti tavoittanut jokaisen toimintaamme osallistuvan.

Jokaisen jäsenen ja toiminnasta kiinnostuneen tulee saada osallistua toimintaan ilman, että hänen täytyy miettiä, missä seurassa liikkua ja ketä vältellä. Se ei ole ilmapiiri, jonka haluamme vallitsevan järjestössämme. Tällaisen tulevaisuuden eteen teemme jatkossakin hartiavoimin töitä!

Lisätietoja:

Kärkkäinen Juho

Kärkkäinen Juho

juho.karkkainen@kokoomusnuoret.fi

+358 50 300 1408