Kokoomusnuoret kannattamaan kaikkien huumausaineiden käytön dekriminalisointia

Tiedote

Kokoomusnuoret on päättänyt kannattaa kaikkien huumausaineiden käytön dekriminalisointia. Päätös uudesta linjasta tehtiin Kokoomusnuorten liittokokouksessa 6.11. Helsingin Kokoomusnuorten aloitteesta.

Vuonna 2020 Kokoomusnuoret uudisti päihdepoliittista linjaansa esittämällä kannabiksen käytön, kasvatuksen ja myynnin laillistamista itsehoitolääkkeenä. Tämän vuoden liittokokouksessa linjaa uudistettiin jälleen, ja Kokoomusnuoret päätti kannattaa kaikkien huumausaineiden käytön dekriminalisointia. Päätös uudesta linjasta tehtiin hyväksymällä Helsingin Kokoomusnuorten tekemä aloite.

“Huumausaineiden käytön rangaistavuus ei ole osoittautunut toimivaksi keinoksi ehkäistä huumausaineiden käytön tuomia haittoja. Rankaisemisen sijaan päihdeongelmiin tulee hakea ratkaisuja toimivalla päihdehoidolla”, sanoo Helsingin Kokoomusnuorten puheenjohtaja Tella Soini.

Soini huomauttaa, että myös esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kannattaa kaikkien huumausaineiden käytön ja pienien määrien hallussapidon rangaistavuudesta luopumista.

Aloitteessa todetaan, että nykyinen huumausaineiden kieltolaki on epäonnistunut huumausaineiden haittojen ehkäisemisestä. Tällä hetkellä huumausaineiden rangaistavuudesta huolimatta huumeiden aiheuttavat haitat ovat näkyvästi kasvussa yhteiskunnassa, ja huumeiden käyttö on kasvanut etenkin alle 30-vuotiaiden joukossa.

Piirin aloitteessa painotetaan, että päihderiippuvuus on sairaus ja näin ollen ei ole oikeudenmukaista, että päihderiippuvainen joutuu piilottelemaan sairauttaan välttyäkseen rangaistukselta.

Lisätietoja:

Soini Tella

Soini Tella

Helsingin Kokoomusnuorten puheenjohtaja 2021-2022

tella.soini@gmail.com

+358 45 231 8008