Kokoomusnuorten uusi tavoiteohjelma katsoo rohkeasti tulevaisuuteen

Tiedote

Kokoomuksen Nuorten Liiton 89. liittokokous järjestettiin Hämeenlinnassa 4.-6.11.2022. Liittokokouksessa päätettiin Kokoomusnuorten tavoiteohjelmasta vuosille 2023-2024, äänestettiin aloitteista ja valittiin liittohallitus vuodelle 2023.

Kokoomusnuorten liittokokouksen teema “Go West” näkyi vahvasti kokouksen keskusteluissa ja puheissa ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta. Ukrainan sota, Nato-jäsenyys, Ahvenanmaan demilitarisointi ja uhka Kiinasta puhuttivat liittokokousosallistujia. Tavoiteohjelmassa korostetaan länsimaisia arvoja, kuten demokratiaa, sanavapautta ja oikeusvaltiota. Puolustusbudjetti sitoudutaan pitämään NATO:n vaatimalla tasolla, Ahvenanmaan demilitarisointi puretaan ja sijoitetaan sinne pohjoismainen tukikohta.

“Tänä vuonna olemme viimeinkin haudanneet suomettumisen haamun. Kokoomusnuorten pitkäaikainen tavoite Suomen Nato-jäsenyydestä etenee ja sen vuoksi päätimme ottaa sen esiin näkyvästi. Sota Ukrainassa jatkuu, jonka vuoksi turvallisuus ja sen käsittely laajemmin on meille tärkeää. Tulevaisuudessa meidän tulee ottaa huomioon Kiina uhkana ja päästä riippuvuudesta eroon niin kansallisesti kuin Euroopan tasolla”, Kokoomusnuorten puheenjohtaja Ida Leino toteaa.

Liittokokous hyväksyi Kokoomusnuorten uuden tavoiteohjelman vuosille 2023-2024. Kokoomusnuorten viikonloppuna hyväksytyssä tavoiteohjelmassa lähdetään vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin raikkaalla otteella ja se sisältää lukuisia rakenteellisia uudistuksia. Uudistettu tavoiteohjelma peräänkuuluttaa sääntelyn purkamista, kunnianhimoisia ilmastotoimia, inhimillistä päihdepolitiikkaa, työllisyyden kasvattamista, vastuullista taloudenpitoa sekä koulutuksen laatuun ja osallisuuteen panostamista. Näiden lisäksi Kokoomusnuoret päätyi kannattamaan muun muassa juridisen sukupuolen poistamista.

“Hyvinvointialueiden määrää halutaan laskea nykyisestä viiteen ja selvittää maakuntaveron käyttöönottoa. Opiskelijoiden terveydenhuollon YTHS-maksu muutetaan vapaaehtoiseksi. Sosiaaliturvaa muutetaan vähemmän byrokraattisen perustilimallin avulla ja eläkejärjestelmää uudistetaan antamalla lisää vastuuta yksilölle. Kotihoidontuen kesto rajoitetaan 12 kuukauteen ja porrastetaan loppupäästä pienemmäksi. Kotihoidontuen lisäksi varhaiskasvatuksen osallistumisastetta halutaan kasvattaa”, Leino avaa tavoiteohjelman hyvinvointipoliittisista ja sosiaaliturvaan liittyvistä kirjauksista.

“Suomen tulee olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Verotuksessa painopistettä halutaan siirtää kulutuksen ja haittojen verottamiseen, kun samaan aikaan alennetaan kokonaisveroastetta, ansiotuloverotusta ja kevennetään progressiota. Työmarkkinoita joustavoitetaan luopumalla työehtosopimusten yleissitovuudesta ja poistamalla työperäisen maahanmuuton tarveharkinta.”, Leino kommentoi talous- ja ympäristöpoliittisista sisällöistä.

Liittokokous käsitteli piirijärjestöiltä tulleet 26 aihealoitetta. Turvallisuusteema näkyi esimerkiksi hyväksytyssä aloitteessa Venäjän Maarianhaminan konsulaatin häätämisestä ja kiinteistön lunastamisesta. Käsittelyssä oli myös päihdepolitiikkaan, velkaantumiseen ja korkeakoulujen läsnäolopakkoon liittyviä aloitteita, kuten aloite kaikkien huumeiden käytön dekriminalisoinnista.

“Päihdepolitiikan lähtökohtana tulee olla inhimillisyys ja päätöksenteon tulee perustua tutkittuun tietoon. Tiukat rangaistukset ja pelko niistä eivät ratkaise päihdeongelmia, vaan päihderiippuvaiset tulee saada hoitoon. Näiden palveluiden kehittäminen ja turvaaminen on hyvinvointialueille tärkeä tehtävä ensi vuodelle”, Leino toteaa hyväksytystä aloitteesta.

Lisätietoja:

Leino Ida

Leino Ida

Kokoomusnuorten puheenjohtaja 2022–2023