Kokoomusnuorten hallitusohjelmatavoitteet

Tiedote

Kokoomusnuoret on julkistanut omat hallitusohjelmatavoitteensa, joiden tarkoituksena on tuoda esille nuorille tärkeitä teemoja. Tavoitteet pohjautuvat Kokoomusnuorten Tuhlaaminen leikkaa tulevaisuudestasi –eduskuntavaalikampanjaan, jossa nostettiin keskeisinä huolenaiheina talous, ilmasto- ja ympäristö, koulutus sekä hyvinvointi.

Kolme kärkitavoitettamme ovat: (1) pidetään kiinni 6 miljardin sopeutustoimista vaalikauden aikana, (2) Suomi sitoutuu tekemään oman osansa ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen. Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja (3) toteutetaan terapiatakuu ja tehdään psykoterapeuttikoulutuksesta maksutonta.

”Käynnistyneet hallitusneuvottelut ovat oikea paikka näyttää, että kokoomusjohtoinen hallitus linjaa nuorten ja tulevien sukupolvien asioista hallitusohjelmaan”, Kokoomusnuorten puheenjohtaja Ida Leino muistuttaa.

Seuraavalla vaalikaudella tulee tasapainottaa Suomen valtiontaloutta Valtiovarainministeriön arvion 6 miljardin euron verran. Kokoomusnuoret peräänkuuluttaa vastuullista talouspolitiikkaa, jotta nuoret sukupolvet eivät saisi harteilleen historiallista velkataakkaa samalla, kun huoltosuhde heikkenee matalan syntyvyyden ja suurten ikäluokkien ikääntymisen johdosta, ja maailma kokee suuria muutoksia.

Ilmastokriisin ratkaisemiseksi tarvitaan niin nopeaa siirtymistä hiilivapaisiin energiamuotoihin, kansainvälistä yhteistyötä, hiilinielujen ylläpitoa, kuin perustavanlaatuista verouudistusta markkinoiden uudelleen ohjaamiseksi kohti puhdasta ja ekologisesti kestävää taloutta.

Nuorten kasvavat mielenterveysongelmat on otettava vakavasti. Opiskelijan arjen turvaamiseksi meidän on huolehdittava jokaisen opiskelijan toimeentulosta ja palveluista. Ennaltaehkäisevät palvelut ovat kaikki kaikessa tulevaisuuden työntekijöiden kannalta. Toteutetaan terapiatakuu seuraavalla vaalikaudella, jotta mielenterveysongelmiin voi jatkossa saada apua mahdollisimman nopeasti.

Kymmenen hallitusohjelmatavoitettamme on:

  1. Pidetään kiinni 6 miljardin sopeutustoimista vaalikauden aikana.
  2. Suomi sitoutuu tekemään oman osansa ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen. Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.
  3. Toteutetaan terapiatakuu ja tehdään psykoterapeuttikoulutuksesta maksutonta.
  4. Tupakan kanssa kilpailevien tuotteiden, kuten nuuskan, sähkötupakan, purutupakan ja nenänuuskan pääsy markkinoille mahdollistetaan.
  5. Ulotetaan asevelvollisuus koskemaan kaikkia 18-60-vuotiaita sukupuolesta riippumatta.
  6. Ylioppilaskuntien pakkojäsenyydestä luovutaan. 
  7. Luovutaan korkeakouluissa kaikista läsnäolopakoista, joille ei ole erityistä perustetta. Lähtökohdan on oltava se, ettei läsnäolopakkoa ole. 
  8. YTHS-maksun pakollisuus poistetaan. 
  9. Alkon monopoliasema puretaan. Alkoholituotteiden myynti kaupoissa ja verkossa vapautetaan sekä alkoholituotteiden vapaa markkinointi sallitaan. 
  10. Poistetaan työperäisen maahanmuuton tarveharkinta, mutta siten ettei se kuormita julkista taloutta enempää.

Lisätietoja:

Leino Ida

Leino Ida

Kokoomusnuorten puheenjohtaja

ida.leino@kokoomusnuoret.fi

+358 50 323 5693

Poliittisen valmistelun, viestinnän ja vaikuttamisen johtaminen, edustaminen