Hyvää Helsinki Pridea!

Tiedote

Kokoomusnuoret haluaa ilmaista tukensa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille. Me uskomme vahvasti siihen, että jokaisella tulee olla oikeus elää ja ilmaista omaa seksuaalista suuntautumistaan ja sukupuoli-identiteettiään avoimesti ja ilman pelkoa häirinnästä, syrjinnästä tai väkivallasta. 

Kokoomusnuoret kannattaa juridisesta sukupuolesta luopumista. Nykyinen lainsäädäntö, joka vaatii juridisen sukupuolen vahvistamista, on monella tapaa rajoittava ja syrjivä. Sen noudattaminen voi aiheuttaa merkittävää ahdistusta ja kärsimystä niille ihmisille, jotka eivät koe sukupuolensa vastaavan nykyisiä määriteltyjä normeja.

Kokoomusnuoret haluaa edistää lainsäädäntöä, jossa sukupuolen vahvistamisen tarve poistuu. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella ihmisellä olisi mahdollisuus itse määritellä sukupuolensa. Juridinen sukupuoli ei saisi olla enää pakollinen tieto virallisissa rekistereissä ja asiakirjoissa. Tämä tukisi yksilön itsemäärittelyä ja vahvistaisi jokaisen oikeutta olla oma itsensä.

Juridisesta sukupuolesta luopuminen edistäisi myös sukupuolten tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta. Se vähentäisi syrjintää ja mahdollistaisi paremman yhdenvertaisuuden toteutumisen kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Kokoomusnuoret kannattaa myös eheytyshoitojen kriminalisointia.

Vuoden 2018 puoluekokouksessa Helsingin Kokoomusnuorten aloitteesta on puolueen ohjelmaan tuotu linjaus translain muuttamisesta. Aloitteen läpimenon myötä Kokoomuksen kannaksi tuli, että uuden lain tulisi sisältää kaksi keskeistä tavoitetta juridisen sukupuolen vahvistamiseksi: 1) lääketieteellisen prosessin sijaan sukupuolen korjaus perustuu omalle ilmoitukselle, 2) ei vaadi todistetta lisääntymiskyvykkyydestä. 

Kokoomusnuoret osallistuivat viikonloppuna järjestettävään Helsinki Pride -kulkueeseen osana Kasarya. 

Lisätietoja:

Leino Ida

Leino Ida

Kokoomusnuorten puheenjohtaja 2022–2023