Hämeen Kokoomusnuoret tukee Kiia Ahaa Kokoomuksen Nuorten Liiton liittohallitukseen

Tiedote

Hämeen Kokoomusnuoret tukee piirin puheenjohtajaa Kiia Ahaa Kokoomuksen Nuorten Liiton liittohallitukseen. Aha on noussut nopeasti ruohonjuuritason jäsenyydestä paikallisyhdistyksen ja lopulta piirin puheenjohtajaksi.

Hämeen Kokoomusnuorten puheenjohtajana toiminut Kiia Aha, 29, on aktiivinen, avarakatseinen ja reilu aktiivitoimija. Hän tietää paljon politiikasta ja puolueestamme ja on kokoomuslainen koko sydämeltään. Hän on ollut sitoutunut ja omistautunut niin aktiivina kuin puheenjohtajana ja on ollut tavoitteellinen edistämään yhteistyötä ja yhtenäisyyttä niin piirin sisällä kuin sen ulkopuolellakin.

Yhteistyö muiden poliittisten nuorisojärjestöjen kanssa oli Ahan työlistalla jo kevään eduskuntavaalien aikana ja Aha mainitsee sen olevan tärkeä osa poliittista vaikuttamista. ”Laajat verkostot myös oman kuplan ulkopuolella auttavat ymmärtämään yhteiskuntaamme. Pelkkä oman navan tuijottaminen ei koskaan ole luonut hyviä lähtökohtia millekään”, muistuttaa Aha.

Ahan kokemus piirihallituksessa ja sen puheenjohtajana on antanut hänelle näkemystä siitä, kuinka liitto voisi tukea enemmän piirien toimintaa ja näin lisätä jäsenten aktiivisuutta. “Koen tänä vuonna tehdyn henkilöstöuudistuksen hyvänä ja tasapuolistavana toimena, joka osoittaa myös liiton hoitavan yhteiskuntavastuunsa ja näyttävän esimerkkiä. Koen esimerkiksi piirikummitoiminnan suuremman painottamisen tärkeänä, sillä piirit tarvitsevat kuitenkin tukea liitolta, jotta kaikki energia ei mene pelkkään hallintohumppaan,” Aha tiivistää.

Aha uskoo vakaasti, että hän voi tuoda osaamisensa ja kokemuksensa liittohallitukselle ja auttaa liittoa, piirejä ja jäsenistöä. ”Minulla on enää yksi vuosi jäljellä Kokoomusnuorissa, joten haluan antaa kaikkeni tälle liitolle. Puheenjohtajana piirissä ja aiemmin paikallisyhdistyksessä olen päässyt jo tekemään paljon, mutta koen, että minulla olisi vielä enemmänkin annettavaa tälle järjestölle, ” Aha lisää.

Aha liittyi Kokoomusnuoriin vasta viime kuntavaalien aikaan, mutta vakiinnutti nopeasti paikkansa piirissä aktiivisena toimijana. “Kiia nousi liittymisensä jälkeen nopeasti Hämeen Kokoomusnuorten piirihallituksen jäseneksi ja lyhyessä ajassa lopulta puheenjohtajaksi, mikä osoittaa suurta motivaatiota ja paloa toimintaamme kohtaan. Hänen alaisuudessaan on myös ollut helppoa työskennellä varapuheenjohtajana piirihallituksessa ja vaikka vuosissa hän on ollut jäsen vähemmän kuin minä, on hänellä moninkertaisesti kokemusta ja tietotaitoa. Kiian valintaa liittohallitukseen ei kukaan hänen äänestäjistään tule katumaan,” vakuuttaa Hämeen Kokoomusnuorten varapuheenjohtaja Pieti Muhonen.

Kokoomuksen Nuorten Liiton liittokokous on 3.–5.11.2023 Tampereella. Liittokokouksessa Kokoomusnuorille valitaan uusi puheenjohtaja sekä varapuheenjohtajat kaudelle 2024–2025 ja liittohallitus vuodelle 2024.

Lisätietoja:

Aha Kiia

Aha Kiia

Hämeen Kokoomusnuorten puheenjohtaja

kiia.aha@gmail.com

+358 40 519 4367