Kokoomusnuorten puoluekokousaloite: ESG ei saa vaarantaa Euroopan turvallisuutta

Kannanotto Tiedote

Kokoomuksen puoluekokous (14.6.–16.6.2024) lähestyy kovaa vauhtia. Puoluekokous on puolueen ylin päättävä elin ja aito mahdollisuus terävöittää puolueen linjaa. Kokoomusnuoret on jättänyt seitsemän aloitetta, jotka julkaistaan nettisivuillamme yksitellen.

 

ESG ei saa vaarantaa Euroopan turvallisuutta

Venäjän pitkittynyt hyökkäyssota Ukrainaan on laittanut Euroopan unionin uuden haasteen eteen. Puolustusteollisuuden tuotanto laahaa, eikä puolustustarvikkeita ole kyetty tuottamaan Ukrainan tarpeiden mukaisesti. 

Puolustusteollisuuden alalla toimivat yritykset ovat tehneet hartiavoimin töitä, että maataan puolustavat Ukrainan sotilaat saadaan varustettua. Lisäpanos edellyttää kuitenkin tuotantomäärän reipasta nostamista, mutta Euroopan investointipankki (EIP) ei pysty kapeakatseisten ESG-sääntöjensä takia tätä tukemaan.

EIP olisi paras mahdollinen rahoittaja puolustusteollisuuden eri yrityksille, jotka ovat strategisesti merkittävässä roolissa Euroopan alueella. Kyse on ennen kaikkea Euroopan pikäjänteisestä turvallisuudesta. EIP:n tehtävänä onkin sen koko olemassaolon ajan ollut tarjota rahoitusta EU:n tavoitteita edistäviin hankkeisiin.

EIP:n rahoitustoimintaa kuitenkin ohjaa sen ESG-politiikka eli tiukat vastuullisuusmääräykset, jotka ovat tässä kohtaa ristiriidassa EU:n tavoitteiden kanssa vahvistaa jäsenmaiden puolustusta ja auttaa Ukrainaa.

ESG (Environmental, Social, and Governance) -kriteerit ovat kestävän kehityksen mittareita, jotka keskittyvät ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hallintoon. Vaikka ajatuksena on edistää eettisempää toimintaa, sille voi antaa paljon kritiikkiä.

ESG estää puolustusteollisuuden tukemisen, sillä se on ESG:lle hyväksymätöntä aseellista toimintaa. Lisäksi ESG-arviointien suurimpia haasteita on niiden epäjohdonmukaisuus ja standardoinnin puute. ESG on kohdannut kritiikkiä myös sen politisoitumisen ja ideologisten näkemysten vuoksi.

Sen lisäksi että ESG-kriteerit estävät puolustusteollisuuden rahoittamisen, se on johtanut myös siihen, että saksalaiset eläkerahastot eivät voi enää kriteeriensä vuoksi sijoittaa Suomen valtion velkakirjoihin. Suomi ei ole halunnut allekirjoittaa kansainvälistä sopimusta, jossa tärkeät Puolustusvoimien käyttämät ammukset – kuorma-ammukset – kiellettäisiin. Puolustusvoimien mukaan näillä ammuksilla on merkittävä maanpuolustustehtävä. 

On selvää, että ESG-kriteerit eivät ole onnistuneet palvelemaan kokonaisturvallisuutta. Toimimaton ESG-kriteeristö ampuu meitä itseämme jalkaan ja estää Ukrainan tukemisen tehokkaasti.

Euroopan investointipankin tulisi hylätä toimimaton ESG-kriteeristönsä ja aukaista rahoituskanavansa puolustusteollisuuden yrityksille. Euroopassa on sota, ja EU:n kaikkien organisaatioiden on oltava mukana sen voittamisessa.

Edellä mainituin perustein Kokoomuksen Nuorten Liitto ry esittää, että hyväksyessään aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta sekä kehottaa kokoomuksen eduskunta- ja ministeriryhmää ottamaan kantaa ESG-kriteeristöjen muuttamiseksi kokonaisturvallisuutta palvelevaksi.

Lisätietoja:

Tupamäki Binga

Tupamäki Binga

Kokoomusnuorten puheenjohtaja

binga.tupamaki@kokoomusnuoret.fi

+358 50 539 4440

Poliittisen valmistelun, viestinnän ja vaikuttamisen johtaminen, edustaminen